Ziemię Cytaty

Ziemię Cytaty: Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie. -Jan Paweł II


Ziemię Cytaty: gałąź drzewa ugięła się pod ciężarem Twoich lęków os­tatnia już łza zmoczyła ziemię ziemię która była spragniona Twoich stóp lecz nie mogła ich dosięgnąć Ty sam ot­worzyłeś so­bie drzwi do wieczności kluczem słabości nie walczyłeś uważałeś, że nie ma sensu za­pom­niałeś, że w łóżeczkach spo­koj­nie spały te małe istotki które co wieczór zabierałeś do krainy wyobraźni gdy miałeś nap­rawdę dość one po­magały Ci zapomnieć one mi­mowol­nie wy­woływały uśmiech na Two­jej twarzy wbiłeś wzrok w ziemię użyźniając ją strachem słowem uwięzionym w gardle pożeg­nałeś się z mgłą a is­totki spały  -wenaa01


Ziemię Cytaty: Kiedy przy­byli do nas mis­jo­narze, Af­ry­kanie mieli ziemię, a przy­bysze Bib­lię. Uczy­li nas, że pod­czas mod­litwy po­win­niśmy mieć oczy zam­knięte. Kiedy je ot­worzy­liśmy, mis­jo­narze mieli ziemię, a my Biblię. -Jomo Kenyatta


Ziemię Cytaty: Wiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tum. A wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność. -Józef Stanisław Tischner


wiara-w fa­tum-spro­wadza-na ziemię-fa­tum-a wiara-w wol­ność-spro­wadza-na ziemię-wolność
Ziemię Cytaty: W no­cy, kiedy kwit­nie szaleństwo me­lo­dia nies­po­koj­nej duszy mo­je ciało pow­ra­ca na ziemię nig­dy nie zbliżymy się do siebie ale tu­taj istniejemy do­tar­lis­my do końca ból odrodzenia obiet­ni­ca wiążąca nas jak­byśmy by­li pochłonięci przez ziemię mar­twy świat dzi­siaj już się nie poddam po­ku­sie snu długo przed tym mo­je oczy były zamknięte a dziś za­nurzam się w kałuży namietności...   -czarna mamba


Ziemię Cytaty: Poezja przyszła z nieszczęściem na ziemię. -Deotyma


poezja-przyszła-z-nieszczęściem-na-ziemię
Ziemię Cytaty: Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność. -Józef Tischner


wiara-w-fatum-sprowadza-na-ziemię-fatum-a-wiara-w-wolność-sprowadza-na-ziemię-wolność
Ziemię Cytaty: Krzyż jest światłem oświetlającym niebo i ziemię. -Jan Vianney Św


krzyż-jest-światłem-oświetlającym-niebo-i-ziemię
Ziemię Cytaty: Daj­cie mi pun­kt opar­cia, a po­ruszę ziemię. -Archimedes z Syrakuz


daj­cie-mi pun­kt-opar­cia-a po­ruszę-ziemię
Ziemię Cytaty: Polskie wydało go plemię, wstrzymał słońce, ruszył ziemię! -Jan Nepomucen Kamiński


polskie-wydało-go-plemię-wstrzymał-słoń-ruszył-ziemię
Ziemię Cytaty: Przeklęty każdy, kto ziemię rodzoną rzuca, gdy mu ciężko. -Maria Rodziewiczówna


przeklęty-każdy-kto-ziemię-rodzoną-rzuca-gdy-mu-ężko
Ziemię Cytaty: Ski­ba za skibą. Pot mod­litwą za ziemię - Dob­ry ogrodnik. -fyrfle


ski­ba-za skibą-pot-mod­litwą-za ziemię-dob­ry-ogrodnik
Ziemię Cytaty: Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną. -Augustyn Św


nie-mieczem-lecz-krzyżem-uczynił-chrystus-ziemię-sobie-poddaną
Ziemię Cytaty: Deszcz - zbiorowe samobójstwo milionów kropel skaczących na ziemie z wysokości nieba. -Anonim


deszcz-zbiorowe-samobójstwo-milionów-kropel-skaczących-na-ziemie-z-wysokoś-nieba
Ziemię Cytaty: No­wożyt­ny ma­terializm jest na­wozem, który ma użyźnić ziemię dla filozofii. -Arthur Schopenhauer


no­wożyt­ny-­terializm-jest na­wozem-który- użyźć-ziemię-dla-filozofii
Ziemię Cytaty: Nowożytny materializm jest nawozem, który ma użyźnić ziemię dla filozofii. -Artur Schopenhauer


nowożytny-materializm-jest-nawozem-który-użyźć-ziemię-dla-filozofii
Ziemię Cytaty: Błąd wasz polega na wierze, że człowiek przyszedł na ziemię, żeby coś zrobić. -Henri Millon Montherlant


błąd-wasz-polega-na-wierze-że-człowiek-przyszedł-na-ziemię-żeby-coś-zrobić
Ziemię Cytaty: Słusznie nazywamy ziemie matka, skoro depczemy ja, a ona nie przestaje rodzic. -Dimitrios Kamburoglu


słusznie-nazywamy-ziemie-matka-skoro-depczemy-ja-a-ona-nie-przestaje-rodzic