Zmaganiach Stać Cytaty

Zmaganiach Stać Cytaty: Kobieta to nie puch marny, skoro przy życiowych zmaganiach stać ją jeszcze na to, by być czasem puszkiem. -Zdzisław Bocheński


kobieta-to-nie-puch-marny-skoro-przy-życiowych-zmaganiach-stać-ją-jeszcze-na-to-by-być-czasem-puszkiem
Zmaganiach Stać Cytaty: Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem. -Ernest Hemingway


podejmując-walkę-z-żywiołem-pokonuje-słabość-swych-mięś-zwycięża-w-zmaganiach-z-ogromną-rybą-i-morzem
Zmaganiach Stać Cytaty: Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość. -Maria Dąbrowska


gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
Zmaganiach Stać Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Zmaganiach Stać Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński


Zmaganiach Stać Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


Zmaganiach Stać Cytaty: Pod wpływem do­tyku palców znikam by stać się tyl­ko Czuciem... Gdy słyszę głos w rozkoszy za­mieram by stać się Ciszą, która go odbije... I masz mnie choć wca­le mnie przy To­bie nie ma... w nieby­cie objęć twych ramion umieram... by przez tę chwilę być wszys­tkim dla Ciebie będąc niczym... w świecie czwo­rokątnym łoża opo­wiadam miękkiej pościeli o miłości po­między dziś, a jutro, gdy odej­dziesz i blis­kość się skończy  -Uśmiechnięta Anielica


Zmaganiach Stać Cytaty: Stać się człowiekiem to sztuka. -Novalis


stać ę-człowiekiem-to sztuka
Zmaganiach Stać Cytaty: Po co gnać sko­ro można stać?  -Zielona15


po co gnać-sko­ro-można-stać 
Zmaganiach Stać Cytaty: Szczęściem może stać się ... cierpliwość. -Lucyna Winnicka


Zmaganiach Stać Cytaty: Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek. -Pietro Aretino


ko­go-stać-na miotłę-ten-mu­-ku­pić-i trzonek
Zmaganiach Stać Cytaty: Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył. -Meron


nie-stać-go było-na pi­wo-to so­bie-nawarzył
Zmaganiach Stać Cytaty: Po­lemi­ka z idiotą,to ce­na na którą stać tyl­ko głupca. -Dr Tawian Stambuła


po­lemi­ka-z idiotąto-­na-na którą-stać-tyl­ko-głupca
Zmaganiach Stać Cytaty: Nie stać nas na­wet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Rene de Chateaubriand


Zmaganiach Stać Cytaty: Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski


cóż-z te­go-że dob­ro-wyg­ry­wa-sko­ro-zło-stać-na przegraną
Zmaganiach Stać Cytaty: Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Chateaubriand


nie-stać-nas-nawet-by-długo-być-nieszczęśliwymi
Zmaganiach Stać Cytaty: Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Zmaganiach Stać Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego