Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty

Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Z trwogi narodu rzadko rodzi się tchórz. -Stanisław Jerzy Lec


Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat


ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Umysł porusza się w przedziwnym świecie, złożonym z trwogi i ekstazy. -Georges Bataille


umysł-porusza-ę-w-przedziwnym-świecie-złożonym-z-trwogi-i-ekstazy
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Do tańca grają nam / Armaty, stali szczęk, / Śmierć kosi niby łan, / Lecz my nie wiemy, co to lęk. -Roman Ślęzak


do-ńca-grają-nam-armaty-stali-szczęk-Śmierć-kosi-niby-łan-lecz-my-nie-wiemy-co-to-lęk
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Zmar­szczka: fa­la na rze­ce czaru. -Charles Baudelaire


Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno


tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski


czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Kto dużo gwarzy, ma zmar­szczki na twarzy. -Bujak Bogusław


Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: W zmar­szczkach wokół oczu czai się śmierć. -respirer


w zmar­szczkach-wokół-oczu-czai ę-śmierć
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy. -Andre Maurois


szczęście-nie uważać-zwykłych-zmar­twień-za katastrofy
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: po­ran­ne słońce zmar­twienie w cieniu zni­ka - po­goda na dziś  -Maverick123


po­ran­ne-słoń-zmar­twienie-w cieniu-zni­ka-po­goda-na dziś 
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Gdy­byś żyła nie zmar­no­wałabym tych wa­kac­ji siedząc w domu. -AnDree


gdy­byś-żyła-nie zmar­no­wałabym-tych-wa­kac­ji-siedząc-w domu
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: By­wa pi­jany nieraz moc­no sponiewierany. -Bujak Bogusław


by­wa-pi­jany-nieraz-moc­no-sponiewierany
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu. -Janina Ipohorska


ele­gan­cka-ko­bieta-idąc-z wi­zytą-zos­­wia-zmar­twienia-w domu
Zmar­szczek I nieraz Trwogi Cytaty: Sta­rowin­ka nad grobem Ciągnęła po­wiew młodości Zmar­twiona, że nie dociągnie. -Muzgotrzep69


sta­rowin­ka-nad-grobem-ciągnęła-po­wiew-młodoś-zmar­twiona-że nie dociągnie