Zmie­rza Cytaty

Zmie­rza Cytaty: Stanąć na skra­ju dro­gi , spoj­rzeć w dal i po­myśleć - dokąd zmie­rzam ?  -Ryder


stanąć-na skra­ju-dro­gi- spoj­rzeć-w dal-i po­myść- dokąd-zmie­rzam- 
Zmie­rza Cytaty: Two­je zmie­sza­nie, mo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszy... -blacksun


two­-zmie­sza­nie-mo­-złudze­nia-urzeczy­wis­tniają ę-w ciszy
Zmie­rza Cytaty: Niebies­kość ziemska Zmie­rzch har­mo­nii żywiołów Niebo nad Skrzycznem  -fyrfle


niebies­kość-ziemska-zmie­rzch-har­mo­nii-żywiołów-niebo-nad-skrzycznem 
Zmie­rza Cytaty: Jeżeli język nie jest pop­rawny, to co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć. Jeżeli to, co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć, nie zos­ta­nie zro­bione to, co być powinno. -Sokrates


Zmie­rza Cytaty: Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach. -Julian Tuwim


rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach
Zmie­rza Cytaty: Ba­ba z wo­zu - ko­niom smutniej, Chy­ba, że z woźnicą - wte­dy rżą. -PraJaszczur


ba­ba-z wo­zu- ko­niom-smutniej-chy­ba-że z woźnicą- wte­dy-rżą
Zmie­rza Cytaty: Nieobojętnie bieda­cy pat­rzą na po­myślność bogaczy. -Neops


nieobojętnie-bieda­cy-pat­rzą-na po­myślność-bogaczy
Zmie­rza Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Zmie­rza Cytaty: By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść. -Maria Kalergis


by­wają-w życiu-chwi­-których-ból-da­ ę-zmie­rzyć-do­piero-po ­go-przeżyciu-i wówczas-dzi­wi-nas-iż zdołaliśmy-go znieść
Zmie­rza Cytaty: Za­wiść: po­datek od niedołęstwa wy­mie­rza­ny sa­memu sobie. -Stanisław Fornal


za­wiść-po­datek-od niedołęstwa-wy­mie­rza­ny-­memu-sobie
Zmie­rza Cytaty: Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates


uśmie­rza­nie-bólu-jest rzeczą-boską
Zmie­rza Cytaty: Spa­cer Jesienią słonecznym październikiem wiele nie trzeba Zmie­rzam do celu kaszta­ny lśnią w słońcu miły to widok  -Elizabetta


spa­cer-jesienią-słonecznym-październikiem-wiele-nie trzeba-zmie­rzam-do celu-kaszta­ny-lśą-w słońcu-miły-to widok 
Zmie­rza Cytaty: Ok­ru­cieństwo bogów wy­daje się po­dej­rza­nie ludzkie. -Andrzej Coryell


ok­ru­cieństwo-bogów-wy­daje ę-po­dej­rza­nie-ludzkie
Zmie­rza Cytaty: Po­wieść nie ma przyszłości? Zmie­rzch po­wieści to za­bobon li­terac­kiej ga­wie­dzi. Jak w in­nych śro­dowis­kach wróżby o końcu świata. -Maria Dąbrowska


po­wieść-nie  przyszłoś-zmie­rzch-po­wieś-to za­bobon-li­terac­kiej-ga­wie­dzi-jak w in­nych-śro­dowis­kach-wróżby-o końcu
Zmie­rza Cytaty: Nic tak nie zat­ru­wa po­wiet­rza jak rozkładająca się przyjaźń. -Henryk Elzenberg


nic-tak-nie zat­ru­wa-po­wiet­rza-jak rozkładająca ę-przyjaźń
Zmie­rza Cytaty: Żerem zwie­rza pod­bi­jał ser­ca i tak zos­tał zeżar­ty ... -Cykam


Żerem-zwie­rza-pod­bi­jał-ser­ca-i tak-zos­ł-zeżar­ty
Zmie­rza Cytaty: Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. -William Blake


ze­gar-od­mie­rza-godzi­ny-głup­stwa-ale-mądroś-nie mierzą-zegary
Zmie­rza Cytaty: Nie ma dziw­nych ludzi. Są tyl­ko ludzie, którzy pat­rzą na świat inaczej niż my. -Zielona15


nie- dziw­nych-ludzi-są tyl­ko-ludzie-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my