Zmieniają Cytaty

Zmieniają Cytaty: Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. -Albert Schweitzer


modlitwy-nie-zmieniają-świata-ale-zmieniają-ludzi-a-ludzie-zmieniają-świat
Zmieniają Cytaty: Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego. -Antonio Rosmini


Zmieniają Cytaty: Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do po­ziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przy­jaciele, co udo­wad­nia, że przy­jaźń to coś bos­kiego i nieśmiertelnego. -Antonio Rosmini


Zmieniają Cytaty: Ludzie nie zmieniają his­to­rii, tak jak pta­ki nie zmieniają nieba. -P » Terry Pratchett » Mort


ludzie-nie zmieniają-his­to­rii-tak-jak pta­ki-nie zmieniają-nieba
Zmieniają Cytaty: Tyl­ko głup­cy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Zmieniają Cytaty: Tylko głupcy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska


Zmieniają Cytaty: Ma­py świata zmieniają od­kryw­cy i źli drukarze. -Wiesław Brudziński


ma­py-świata-zmieniają-od­kryw­cy-i źli-drukarze
Zmieniają Cytaty: Charaktery z natury złe nie zmieniają się. -Menander


charaktery-z-natury-złe-nie-zmieniają-ę
Zmieniają Cytaty: Ludzie się zmieniają, al­bo my ich le­piej poznajemy. -Zielona15


ludzie ę-zmieniają-al­bo-my ich-­piej-poznajemy
Zmieniają Cytaty: Miłość jest wieczna, zmieniają się tylko partnerzy. -Martine Carol


miłość-jest-wieczna-zmieniają-ę-tylko-partnerzy
Zmieniają Cytaty: Życiowe ce­le się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego... -daniello


Życiowe-­ ę-zmieniają-i nie  w tym-nic-dziwnego
Zmieniają Cytaty: Tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nie zmieniają się. -Konfucjusz


tylko-najmądrzejsi-i-najgłupsi-z-ludzi-nie-zmieniają-ę
Zmieniają Cytaty: Cha­rak­te­ry z na­tury złe nie zmieniają się. -Menander


cha­rak­te­ry-z na­tury-złe-nie zmieniają-ę
Zmieniają Cytaty: His­to­ria ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett


his­to­ria- zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że ją zmieniają
Zmieniają Cytaty: Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett


historia-zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że-ją-zmieniają
Zmieniają Cytaty: Na złych ludziach można polegać. Ci przynajmniej się nie zmieniają. -William Faulkner


na-złych-ludziach-można-polegać-ci-przynajmniej-ę-nie-zmieniają
Zmieniają Cytaty: Mo­dy i teorie na­wet się zmieniają, ale głód praw­dy trwa. -Paweł Jasienica


mo­dy-i teorie-na­wet ę-zmieniają-ale-głód-praw­dy-trwa
Zmieniają Cytaty: Głos oraz zapach ciała najmniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese


głos-oraz-zapach-ciała-najmniej-ę-w-nas-zmieniają