Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty

Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli  -jatoja


Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega. -Friedrich Nietzsche


zrobiłem-to-powiada-moja-pamięć-nie-mogłem-zrobić-tego-powiada-moja-duma-i-jest-nieubłagana-w-końcu-pamięć-ulega
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: I obiecuję, kiedyś Ty po mnie za­wołasz. Wte­dy wstanę po­kor­nie, po­dam Ci rękę, dam dach nad głową, na­kar­mię. Wes­tchnę nieza­dowo­lona, wścieknę się nie raz, ale wie­czo­rem zgod­nie z przy­kazem po­dam le­ki. Na­zajut­rz za­wiozę do le­karza, przy­niosę fi­liżankę her­ba­ty, ku­pię To­bie wy­god­ne ciu­chy, ciepłe kap­cie. I choć nie raz jeszcze przez Ciebie zapłacze, to bądź pew­na. Kiedyś Ci ma­mo, to wszys­tko wybaczę. -Leoś


Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół  -RozaR


Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Kiedys otrę się o raj jeszcze nie dzisiaj może jutro pod­niosę głowę na­dam słowom znaczenia do­dam słońcu blasku a ludziom pretekstu trwa­nie podstepnie ubiorę w życie myslę że będzie mu twarzy cho­ciaż wbrew trendom Me­diolan zahuczy od plotek me­zalians rozpaczy i rozkoszy po cza­sie słoty pozostawiałem różowe kalosze  -Sgorelsky


Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Kto cier­pi, ma pamięć. -Cyceron


Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Kto cierpi, ma pamięć. -Cyceron


Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Pamięć to pokarm dla wyobraźni. -Amy Tan


pamięć-to-pokarm-dla-wyobraź
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Bez przer­wy uderzam o bo­lesną pamięć. -Tim Guénard


bez-przer­wy-uderzam-o bo­lesną-pamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Fakty niewygodne szybko tracą pamięć. -Anonim


fakty-niewygodne-szybko-tracą-pamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. -Ernest Hemingway


szczęście-to-po-prostu-dobre-zdrowie-i-zła-pamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Na ludzką pamięć nie można liczyć. Niestety również na niepamięć. -Stanisław Jerzy Lec


na-ludzką-pamięć-nie-można-liczyć-niestety-również-na-niepamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć. -Stanisław Jerzy Lec


kto-dobrą-pamięć-temu-łatwiej-o-wielu-rzeczach-zapomnieć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć. -Ingmar Bergman


szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Ludzkie szczęście to nic innego, jak dobre zdrowie i słaba pamięć. -Albert Schweitzer


ludzkie-szczęście-to-nic-innego-jak-dobre-zdrowie-i-słaba-pamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Haseł nie należy uczyć sią na pamięć. Jutro będą lepsze. -Zbigniew Waydyk


haseł-nie-należy-uczyć-ą-na-pamięć-jutro-będą-lepsze
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć. -Carlo Carretto


jezus-chrystus-jest-jedyną-księgą-którą-powinniśmy-znać-na-pamięć
Zmroku Od­dam Pamięć Cytaty: Kobieta to pamięć wieków ubiegłych, mężczyzna to wola twórcza i niesienie przyszłości. -Stanisław Breyer


kobieta-to-pamięć-wieków-ubiegłych-mężczyzna-to-wola-twórcza-i-niesienie-przyszłoś