Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty

Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Małżeństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę. -Maria Miedźwiecka


małżeństwo-jest-najsilniejszą-bronią-mężczyzny-która-zawsze-zmusi-do-niewoli-kobietę
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Macierzyństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę. -Maria Meiedźwiecka


macierzyństwo-jest-najsilniejszą-bronią-mężczyzny-która-zawsze-zmusi-do-niewoli-kobietę
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Któż zmusi wiersze do milczenia? -Felix Lope De Vega Carpio


Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Rób to co mu­sisz, to co chcesz sa­mo cię zmusi. -Cytrusowa


rób-to co mu­sisz-to co chcesz-­mo-ę-zmusi
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Jakże wzbogaca kobietę odrobina miłości w połączeniu z dobrym towarzystwem! Jak odrobina miłości i konwersacji upiększa kobietę! -G. Farquhar


jakże-wzbogaca-kobietę-odrobina-miłoś-w-połączeniu-z-dobrym-towarzystwem-jak-odrobina-miłoś-i-konwersacji-upiększa-kobietę
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Nie widzę innego krańca tej niewoli, niż grób. -Anonim


nie-widzę-innego-krańca-tej-niewoli-ż-grób
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Daleko trudniej ukochać niewolnika, niżeli pisać o zniesieniu niewoli. -Adam Mickiewicz


daleko-trudniej-ukochać-niewolnika-żeli-pisać-o-zniesieniu-niewoli
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Lepszy w wolności kęsek byle jaki niż w niewoli przysmaki. -Adam Mickiewicz


lepszy-w-wolnoś-kęsek-byle-jaki-ż-w-niewoli-przysmaki
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Dzięki pracy nie jesteśmy w niewoli wielkiego tyrana, który się nazywa próżność. -Maria Dąbrowska


dzięki-pracy-nie-jesteśmy-w-niewoli-wielkiego-tyrana-który-ę-nazywa-próżność
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Kto raz się zbuntował nie może pozostać nadal niewolnikiem. A jeżeli nawet pozostanie - to będzie miał świadomość swej niewoli. -Zofia Nałkowska


kto-raz-ę-zbuntował-nie-może-pozostać-nadal-niewolnikiem-a-żeli-nawet-pozostanie-to-będzie-miał-świadomość-swej-niewoli
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Obudzenie narodu rzymskiego, trwającego w odrętwieniu przez wiele wieków niewoli, taki będzie plon waszych zwycięstw. - motywacja dla żołnierzy. -Napoleon Bonaparte


obudzenie-narodu-rzymskiego-trwającego-w-odrętwieniu-przez-wiele-wieków-niewoli-taki-będzie-plon-waszych-zwycięstw-motywacja-dla-żołnierzy
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Niewola nigdy większej pogardy nie budzi aniżeli wtedy, gdy ślepa uległość gnębionych przekonywa gnębiciela, że jego ofiary zrodzone są do niewoli. -Karol Fourier


niewola-nigdy-większej-pogardy-nie-budzi-aniżeli-wtedy-gdy-ślepa-uległość-gnębionych-przekonywa-gnębiciela-że-jego-ofiary-zrodzone-są-do
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: My, re­pub­li­kanie, nie wie­rzy­my w to, że życie jest tak dro­gie, a pokój tak słod­ki, iż mogą być ku­pione za cenę łańcuchów niewoli. -Ronald Reagan


my-re­pub­li­kanie-nie wie­rzy­my-w to-że życie-jest tak-dro­gie-a pokój-tak-słod­ki-iż mogą-być-ku­pione-za cenę-łańcuchów
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


pieniądze-które-­my-są narzędziem-wol­noś-pieniądze za który­mi ę-uga­niamy- narzędziem-niewoli
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli. -Anonim


pieniądze-które-mamy-są-narzędziem-wolnoś-pieniądze-za-którymi-ę-uganiamy-narzędziem-niewoli
Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Sztuki piękne mogą do pewnego stopnia żyć w niewoli, ponieważ posługują się językiem odrębnym, którego ogól nie rozumie; ale literatura, która używa języka powszechnego, więdnie i umiera w kajdanach. -Francois Chateaubriand


Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy. -Jerzy Andrzejewski


Zmusi Do Niewoli Kobietę Cytaty: Milczenie stroi kobietę. -Sofokles


milczenie-stroi-kobietę