Znęcać się Nad Sobą Cytaty

Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna


Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer


przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą -Jim Rohn


pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski


małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak


człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010


Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą. -Stefan Wyszyński


naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Ludzie podziwiają góry, morza, a nie zdumiewają się nad sobą. -Augustyn Św


ludzie-podziwiają-góry-morza-a-nie-zdumiewają-ę-nad-sobą
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata, to kim ja jestem...? -Ludwig van Beethoven


jeśli-zastanowię-ę-nad-sobą-w-odniesieniu-do-wszechświata-to-kim-ja-jestem
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Człowieka zawsze kusi, by rozczulać się nad sobą i odmalowywać siebie takim, jakim by się chciało być. -Andre Maurois


człowieka-zawsze-kusi-by-rozczulać-ę-nad-sobą-i-odmalowywać-siebie-takim-jakim-by-ę-chciało-być
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Mężczyzna zawsze musi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być. -Andre Maurois


mężczyzna-zawsze-musi-rozczulać-ę-nad-sobą-i-odmalować-siebie-takim-jakim-by-chciał-być
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Drażnię się z bo­gami i ze sobą samą, to wychy­lając się, to co­fając i znów wychy­lając nad prze­paścią. Zem­szczę się na bo­gach, przej­mując kon­trolę nad własną śmier­cią. Sa­ma przetnę nić, do której prze­cina­nia uzur­pują so­bie wyłącznie pra­wo bos­kie prządki, ut­kam na no­wo włas­ne przez­nacze­nie, jak dru­ga Penelopa. -Erica Jong


Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować. -William Wharton


kiedy-ę-wroga-w-środku-on-nad-nami-przewagę-przed-samym-sobą-nie-można-uciec-a-ja-boję-ę-nawet-próbować
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Panować nad sobą - to najwyższa władza. -Seneka Młodszy


panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. -Bolesław Paszkowski


Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Rzadko kto walczy o władzę nad sobą. -Urszula Zybura


rzadko-kto-walczy-o-władzę-nad-sobą
Znęcać się Nad Sobą Cytaty: Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy. -Blaise Pascal


dopiero-kiedy-człowiek-zacznie-ę-zastanawiać-nad-sobą-samym-zrozumie-jak-bardzo-niezdolny-jest-pojąć-inne-rzeczy