Znać I życzyć Cytaty

Znać I życzyć Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa


nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
Znać I życzyć Cytaty: Ktokolwiek wie gdzie się podziewa współczucie - niech daje znać! Niech daje znać! -Wisława Szymborska


ktokolwiek-wie-gdzie-ę-podziewa-współczucie-niech-daje-znać-niech-daje-znać
Znać I życzyć Cytaty: Bogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu, a biednemu dóbr obiadu. -Alojzy Żółkowski


bogatemu-trzeba-życzyć-dobrego-apetytu-a-biednemu-dóbr-obiadu
Znać I życzyć Cytaty: Aby medycyna doprowadzała do zdrowia, musi znać chorobę, muzyka, aby doprowadzała do harmonii, musi znać fałsze. -Plutarch


aby-medycyna-doprowadzała-do-zdrowia-musi-znać-chorobę-muzyka-aby-doprowadzała-do-harmonii-musi-znać-fałsze
Znać I życzyć Cytaty: Dro­ga mamo, znów to sa­mo ... dzwo­nię dzisiaj wcześnie rano. Chcę Ci życzyć dużo zdrowia, lecz Cię słyszę znów pijaną. -Angelique Cruelty


dro­ga-mamo-znów-to ­mo-dzwo­ę-dzisiaj-wcześnie-rano-chcę-ci życzyć-żo-zdrowia-lecz-cię-słyszę-znów-pijaną
Znać I życzyć Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Znać I życzyć Cytaty: Trze­ba znać swo­je możliwości. -Clint Eastwood


Znać I życzyć Cytaty: Na odbitym ciele razu nie znać. -Andrzej Maksymilian Fredro


Znać I życzyć Cytaty: Nie znać his­to­rii to być zaw­sze dzieckiem. -Cyceron


nie-znać-his­to­rii-to być-zaw­sze-dzieckiem
Znać I życzyć Cytaty: Motyle winny znać sztukę umierania w pełnym słońcu! -Selma Lagerlof


motyle-winny-znać-sztukę-umierania-w-pełnym-słońcu
Znać I życzyć Cytaty: Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona


wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Znać I życzyć Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Znać I życzyć Cytaty: Jeśli się chce ko­goś zwal­czać, trze­ba go znać. -Jerzy Zawieyski


jeśli ę-chce-ko­goś-zwal­czać-trze­ba-go znać
Znać I życzyć Cytaty: Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć. -Carlo Carretto


jezus-chrystus-jest-jedyną-księgą-którą-powinniśmy-znać-na-pamięć
Znać I życzyć Cytaty: W ograniczeniu dopiero znać mistrza i tylko prawo darzy nas swobodą. -Johann Wolfgang Goethe


w-ograniczeniu-dopiero-znać-mistrza-i-tylko-prawo-darzy-nas-swobodą
Znać I życzyć Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać. -Jerzy Pilch


nie-wys­tar­czy-mieć-umiejętnoś-trze­ba-też- znać
Znać I życzyć Cytaty: Choćbyś gwiazdy znał na niebie Jeszcze musisz znać... sam siebie. -Maria Konopnicka


choćbyś-gwiazdy-znał-na-niebie-jeszcze-musisz-znać-sam-siebie
Znać I życzyć Cytaty: Trze­ba wyb­rać: al­bo kochać ko­biety, al­bo je znać - rzeczy pośred­niej nie ma. -Nicholas de Chamfort


trze­ba-wyb­rać-al­bo-kochać-ko­biety-al­bo- znać- rzeczy-pośred­niej-nie