Znać Cytaty

Znać Cytaty: Ktokolwiek wie gdzie się podziewa współczucie - niech daje znać! Niech daje znać! -Wisława Szymborska


ktokolwiek-wie-gdzie-ę-podziewa-współczucie-niech-daje-znać-niech-daje-znać
Znać Cytaty: Aby medycyna doprowadzała do zdrowia, musi znać chorobę, muzyka, aby doprowadzała do harmonii, musi znać fałsze. -Plutarch


aby-medycyna-doprowadzała-do-zdrowia-musi-znać-chorobę-muzyka-aby-doprowadzała-do-harmonii-musi-znać-fałsze
Znać Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Znać Cytaty: Trze­ba znać swo­je możliwości. -Clint Eastwood


Znać Cytaty: Na odbitym ciele razu nie znać. -Andrzej Maksymilian Fredro


Znać Cytaty: Motyle winny znać sztukę umierania w pełnym słońcu! -Selma Lagerlof


motyle-winny-znać-sztukę-umierania-w-pełnym-słońcu
Znać Cytaty: Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona


wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Znać Cytaty: Nie znać his­to­rii to być zaw­sze dzieckiem. -Cyceron


nie-znać-his­to­rii-to być-zaw­sze-dzieckiem
Znać Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Znać Cytaty: Jeśli się chce ko­goś zwal­czać, trze­ba go znać. -Jerzy Zawieyski


jeśli ę-chce-ko­goś-zwal­czać-trze­ba-go znać
Znać Cytaty: Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć. -Carlo Carretto


jezus-chrystus-jest-jedyną-księgą-którą-powinniśmy-znać-na-pamięć
Znać Cytaty: W ograniczeniu dopiero znać mistrza i tylko prawo darzy nas swobodą. -Johann Wolfgang Goethe


w-ograniczeniu-dopiero-znać-mistrza-i-tylko-prawo-darzy-nas-swobodą
Znać Cytaty: Choćbyś gwiazdy znał na niebie Jeszcze musisz znać... sam siebie. -Maria Konopnicka


choćbyś-gwiazdy-znał-na-niebie-jeszcze-musisz-znać-sam-siebie
Znać Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać. -Jerzy Pilch


nie-wys­tar­czy-mieć-umiejętnoś-trze­ba-też- znać
Znać Cytaty: Trze­ba wyb­rać: al­bo kochać ko­biety, al­bo je znać - rzeczy pośred­niej nie ma. -Nicholas de Chamfort


trze­ba-wyb­rać-al­bo-kochać-ko­biety-al­bo- znać- rzeczy-pośred­niej-nie 
Znać Cytaty: Aby nam się dob­rze jadło, trze­ba znać jadła abecadło. -Wiesław Malicki


aby-nam ę-dob­rze-jadło-trze­ba-znać-jadła-abecadło
Znać Cytaty: Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa. -Klementyna Hoffmanowa


nigdy-człowiek-sam-siebie-tak-znać-nie-potrafi-jak-zna-nas-przyjaźń-prawdziwa
Znać Cytaty: Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje. -starry night


być-od­po­wie­dzial­nym-znaczy-mieć-od­wagę-w wy­rażaniu-swoich-opi­nii-i znać-ich-konsekwencje