Znaczenie Cytaty

Znaczenie Cytaty: Każde is­tnienie ma znaczenie. Na­wet ktoś kto od­szedł na­dal is­tnieje, bo je­go odejście miało znaczenie. Pa­mięć o naszym znacze­niu pot­wier­dza istnienie. -Silvidian


każde-is­tnienie- znaczenie-na­wet-ktoś-kto-od­szedł-na­dal-is­tnieje-bo ­go-odejście-miało-znaczenie-pa­mięć-o naszym-znacze­niu
Znaczenie Cytaty: Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie. -Janusz Detrych


Znaczenie Cytaty: Językiem przyjaźni nie są słowa, lecz znaczenie. -Anonim


językiem-przyjaź-nie-są-słowa-lecz-znaczenie
Znaczenie Cytaty: Wybrani są Ci, dla których piękno posiada wyłącznie znaczenie piękna. -Oscar Wilde


wybrani-są-ci-dla-których-piękno-posiada-wyłącznie-znaczenie-piękna
Znaczenie Cytaty: Strój kobiecy ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę, by go z niej zdjął. -Francoise Sagan


strój-kobiecy-znaczenie-tylko-o-tyle-o-ile-zachęca-mężczyznę-by-go-z-niej-zdjął
Znaczenie Cytaty: W ostatecznym rozrachunku to nie okoliczności zewnętrzne są tym co ma znaczenie, ale to co masz w sercu -Łukasz Krasoń


w-ostatecznym-rozrachunku-to-nie-okolicznoś-zewnętrzne-są-tym-co-znaczenie-ale-to-co-masz-w-sercu
Znaczenie Cytaty: I strój kobiety ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę by go z niej zdjął. -Francoise Sagan


i-strój-kobiety-znaczenie-tylko-o-tyle-o-ile-zachęca-mężczyznę-by-go-z-niej-zdjął
Znaczenie Cytaty: Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie, gdy dziś uratuje głodnego od śmierci. -Stefan Wyszyński kard


chleb-zachowany-w-komorze-na-jutro-większe-znaczenie-gdy-dziś-uratuje-głodnego-od-śmierci
Znaczenie Cytaty: Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy. -Aldona Różanek


każda-przeżyta-chwila-swoje-znaczenie-bo-bez-niej-nie-bylibyśmy-tym-czym-jesteśmy
Znaczenie Cytaty: ja­kie to ma znaczenie kiedy ściągasz odzienie dwo­je po­win­no się kochać a nie za sobą szlochać. -bystry.76


ja­kie-to  znaczenie-kiedy-śągasz-odzienie-dwo­-po­win­no ę-kochać-a-nie za sobą-szlochać
Znaczenie Cytaty: Dobre filmy opierają się często na scenariuszach, z których powstałyby zapewne ubogie powieści. Jedynie obraz ma znaczenie. -Rene Clair


dobre-filmy-opierają-ę-często-na-scenariuszach-z-których-powstałyby-zapewne-ubogie-powieś-jedynie-obraz-znaczenie
Znaczenie Cytaty: Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. -Wolter


z-książkami-jest-tak-jak-z-ludźmi-bardzo-niewielu-dla-nas-ogromne-znaczenie-reszta-po-prostu-ginie-w-tłumie
Znaczenie Cytaty: Kino to świat marzeń i instynktu. Oczywiście, technika też ma znaczenie, ale jeżeli się ją zauważa, to klęska filmu jest przesądzona. -Luis Buñuel


kino-to-świat-marzeń-i-instynktu-oczywiście-technika-też-znaczenie-ale-żeli-ę-ją-zauważa-to-klęska-filmu-jest-przesądzona
Znaczenie Cytaty: Kino to świat marzeń i instynktu. Oczywiście, technika też ma znaczenie. Ale jeżeli się ją zauważa, to klęska filmu jest przesądzona. -Luis Bunuel


kino-to-świat-marzeń-i-instynktu-oczywiście-technika-też-znaczenie-ale-żeli-ę-ją-zauważa-to-klęska-filmu-jest-przesądzona
Znaczenie Cytaty: Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów! -Franciszek Salezy Św


jakie-to-znaczenie-czy-bóg-mówi-do-nas-z-krzaków-ciernistych-czy-z-pachnących-kwiatów
Znaczenie Cytaty: To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu. -Albert Schweitzer


to-co-możesz-uczynić-jest-tylko-maleńką-kroplą-w-ogromie-oceanu-ale-jest-właśnie-tym-co-nadaje-znaczenie-twojemu-życiu
Znaczenie Cytaty: Język ma ogromne znaczenie nie tylko dla pisarzy, ale dla całych narodów i państw. Wojny są w pewnym względzie błędami składni. -Curzio Malaparte


język-ogromne-znaczenie-nie-tylko-dla-pisarzy-ale-dla-całych-narodów-i-państw-wojny-są-w-pewnym-względzie-błędami-składni
Znaczenie Cytaty: Bez­czyn­ni ad­wo­kaci mają skłon­ności do zos­ta­wania po­lity­kami, to­też ut­rzy­mywa­nie ad­wo­katów w ciągłym zat­rudnieniu ma pew­ne społeczne znaczenie. -Abraham Silberschatz


bez­czyn­-ad­wo­kaci-mają-skłon­noś-do zos­­wania-po­lity­kami-to­też-ut­rzy­mywa­nie-ad­wo­katów-w ągłym-zat­rudnieniu