Znaczyć W Czasie Cytaty

Znaczyć W Czasie Cytaty: Dziur­ka w Czasie W sa­nato­rium je­den rencista Grając z eme­rytką Asią w wis­ta Przez dziurkę w czasie Chciał z Asią na basen Lecz przysnął i dziur­ka przyschła. -awatar


dziur­ka-w czasie-w-­nato­rium-­den-rencista-grając-z eme­rytką-asią-w wis­-przez-dziurkę-w czasie-chciał-z asią-na basen-lecz
Znaczyć W Czasie Cytaty: Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bolesław Prus


czy-to nie wiel­ka-rzecz- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Znaczyć W Czasie Cytaty: Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bruno Schulz


czy-to nie jest wielką-rzeczą- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Znaczyć W Czasie Cytaty: Nie pozwalajcie faktom znaczyć więcej niż to, czego istotnie dowodzą. -Ludwik Pasteur


nie-pozwalajcie-faktom-znaczyć-więcej-ż-to-czego-istotnie-dowodzą
Znaczyć W Czasie Cytaty: Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko? -Bruno Schulz


czy-to-nie-jest-wielka-rzecz-znaczyć-dla-kogoś-wszystko
Znaczyć W Czasie Cytaty: Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć. -Gottfried Keller


jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-nic-nie-znaczyć
Znaczyć W Czasie Cytaty:


nie-wystarczy-być-we-właściwym-miejscu-we-właściwym-czasie-musisz-być-właściwą-osobą-we-właściwym-miejscu-we-właściwym-czasie
Znaczyć W Czasie Cytaty: Rzeczy, które denerwują teriera, mogą nic nie znaczyć dla doga niemieckiego. -Smiley Blanton


rzeczy-które-denerwują-teriera-mogą-nic-nie-znaczyć-dla-doga-niemieckiego
Znaczyć W Czasie Cytaty: nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewności że drgnienie i spojrzenie może znaczyć wszystko  -Cairean


nie do przyznania-naiw­ne-uczu­cie-niepewnoś-że-drgnienie-i spojrzenie-może-znaczyć-wszystko 
Znaczyć W Czasie Cytaty: Nie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż to, cze­go istotnie dowodzą. -Louis Pasteur


nie-poz­wa­laj­cie-fak­tom-znaczyć-więcej-ż-to-cze­go-istotnie-dowodzą
Znaczyć W Czasie Cytaty: Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć -Gottfried Keller


jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Znaczyć W Czasie Cytaty: Jeżeli nie od­ważę się po­daro­wać ser­ca dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł wpad­nie i uto­pi się w sza­leństwie. Jeżeli od­ważę się po­daro­wać ser­ce dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł już wpadł i nieźle pływa w szaleństwie. Z cyk­lu po­wieści


Znaczyć W Czasie Cytaty: Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć. -Gottfried Keller


dzięki-miłoś-jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Znaczyć W Czasie Cytaty: Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:


Znaczyć W Czasie Cytaty: Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie. -Bryan Magee


rzeczy-naprawdę-ważne-dla-ludzi-to-rzeczy-które-mogą-znaczyć-więcej-ż-samo-życie-kochanie-i-bycie-kochanym-oddanie-prawdzie-integralność
Znaczyć W Czasie Cytaty: W czasie wojny milkną muzy. -Cyceron


w-czasie-wojny-milkną-muzy
Znaczyć W Czasie Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Znaczyć W Czasie Cytaty: Każda rzecz jest dob­ra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest dob­ra-w swoim-czasie