Znaczyć W Czasie Cytaty

Znaczyć W Czasie Cytaty: W czasie dobrobytu nasi przyjaciele poznają nas; w chwilach trudnych my poznajemy naszych przyjaciół. -James Matthew Barrie


w-czasie-dobrobytu-nasi-przyjaciele-poznają-nas-w-chwilach-trudnych-my-poznajemy-naszych-przyjaciół
Znaczyć W Czasie Cytaty: Dobrane małżeństwo - kiedy oboje małżonkowie w tym samym czasie odczuwają potrzebę kłótni. -Jules Renard


dobrane-łżeństwo-kiedy-oboje-łżonkowie-w-tym-samym-czasie-odczuwają-potrzebę-kłótni
Znaczyć W Czasie Cytaty: Przyjaciół można mieć w każdym czasie - pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje. -Winston Churchill


przyjaciół-można-mieć-w-każdym-czasie-pod-warunkiem-że-ę-ich-nie-potrzebuje
Znaczyć W Czasie Cytaty: Przyjaciół można mieć o każdym czasie. Pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje. -Winston Churchill


przyjaciół-można-mieć-o-każdym-czasie-pod-warunkiem-że-ę-ich-nie-potrzebuje
Znaczyć W Czasie Cytaty: Miłość zwycięży w swoim czasie, wtedy gdy ustanie już ludzki spór o Niebo. -Paulo Coelho


miłość-zwycięży-w-swoim-czasie-wtedy-gdy-ustanie-już-ludzki-spór-o-niebo
Znaczyć W Czasie Cytaty: Nadzieja jest wiarą ukierunkowaną w czasie ku przyszłości. To nadprzyrodzony odpowiednik decyzji wytrwania w cnocie. -Simone Weil


nadzieja-jest-wiarą-ukierunkowaną-w-czasie-ku-przyszłoś-to-nadprzyrodzony-odpowiednik-decyzji-wytrwania-w-cnocie
Znaczyć W Czasie Cytaty: Tylko w złych powieściach ludzie są podzieleni na dwa obozy i nie stykają się ze sobą. A w rzeczywistości wszystko się tak przeplata! Jakimż trzeba być niepoprawnym zerem, żeby grać w życiu tylko jedną rolę, znaczyć zawsze jedno i to samo! -Borys Pasternak


Znaczyć W Czasie Cytaty: Bo­gac­two i mądrość, jak nar­cyz i róża - nig­dy nie kwitną o jed­nym czasie. -Szahid z Balchu


bo­gac­two-i mądrość-jak nar­cyz-i róża- nig­dy-nie kwitną-o jed­nym-czasie
Znaczyć W Czasie Cytaty: Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. -Władysław Stanisław Reymont


Żyć-to-działać-to-rozsiewać-po-świecie-talent-energię-uczucie-pomagać-w-czasie-teraźniejszym-pokoleniom-przyszłym
Znaczyć W Czasie Cytaty: Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu. -Robert Frost


liberał-to-człowiek-który-w-czasie-dyskusji-nie-może-przyłączyć-ę-do-swego-własnego-poglą
Znaczyć W Czasie Cytaty: Świat dzieje się także we mnie, nie tylko w czasie i przestrzeni. Ja też jestem przestrzenią -Sandor Marai


Świat-dzieje-ę-także-we-mnie-nie-tylko-w-czasie-i-przestrzeni-ja-też-jestem-przestrzenią
Znaczyć W Czasie Cytaty: Życie jest czymś, co przydarza się nam w czasie, kiedy jesteśmy zajęci planowaniem innych rzeczy -Anthony de Mello


Życie-jest-czymś-co-przydarza-ę-nam-w-czasie-kiedy-jesteśmy-zaję-planowaniem-innych-rzeczy
Znaczyć W Czasie Cytaty: By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie. -James Callaghan


by­wają-dwa-rodza­-mi­nis­trów-fi­nansów-jed­-od­chodzą-w hańbie-a drudzy- we właś­wym-czasie
Znaczyć W Czasie Cytaty: W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny. -Anonim


w-czasie-najdłuższego-nawet-pokoju-nie-wygłasza-ę-tylu-bredni-i-fałszów-co-podczas-najkrótszej-wojny
Znaczyć W Czasie Cytaty: Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa -Wisława Szymborska


wszelka-wiedza-która-nie-wyłania-z-siebie-nowych-pytań-staje-ę-w-szybkim-czasie-martwa
Znaczyć W Czasie Cytaty: nadzwyczaj złudne w geście, słowie, czasie to bezkochanie * lu­bię czy­tać Or­wella, szko­da tyl­ko że muszę  -constella


nadzwyczaj-złudne-w-geście-słowie-czasie-to-bezkochanie-lu­bię-czy­ć-or­wella-szko­da-tyl­ko-że muszę 
Znaczyć W Czasie Cytaty: Czy miłość nie jest zatem luksusem, który pojawił się w czasie pokoju, jak szycie kołder? -Julian Barnes


czy-miłość-nie-jest-zatem-luksusem-który-pojawił-ę-w-czasie-pokoju-jak-szycie-kołder
Znaczyć W Czasie Cytaty: Świat posiada własną duszę i bywa, że owa dusza wywiera wpływ na wszystko i na wszystkich w tym samym czasie. -Paulo Coelho


Świat-posiada-własną-duszę-i-bywa-że-owa-dusza-wywiera-wpływ-na-wszystko-i-na-wszystkich-w-tym-samym-czasie