Znajdą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Znajdą Cytaty: Jak strach, to się i no­gi znajdą. -Jan Kochanowski
Znajdą Cytaty: Dobrą ko­byłę i w staj­ni kup­cy znajdą. -Samuel Adalberg
dobrą-ko­byłę-i w staj­-kup­cy-znajdą
Znajdą Cytaty: Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić. -Augustyn Św
szukający-pana-znajdą-go-a-znalazłszy-go-będą-go-chwalić
Znajdą Cytaty: Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. -Samuel Adalberg
Znajdą Cytaty: Opa­nuj treść, a słowa się znajdą. -Katon Starszy
opa­nuj-treść-a słowa ę-znajdą
Znajdą Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Znajdą Cytaty: Dobrzy znajdą uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych. -Lew Tołstoj
dobrzy-znajdą-uspokojenie-we-własnym-sumieniu-a-nie-w-słowach-innych
Znajdą Cytaty: Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie. -Chamfort
ludzie-światowi-ledwie-ę-znajdą-w-stadzie-a-już-myślą-że-są-w-towarzystwie
Znajdą Cytaty: Słusznie po­wiadają: wstaw pełne ko­ryto, a świ­nie się znajdą. -Władysław Stanisław Reymont
Znajdą Cytaty: Jeśli Niemcy nie znajdą się w piekle, to tylko dlatego, że posiadały pewną ilość czarujących pisarzy. -Kurt Tucholsky
jeśli-niemcy-nie-znajdą-ę-w-piekle-to-tylko-dlatego-że-posiadały-pewną-ilość-czarujących-pisarzy
Znajdą Cytaty: Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
pozwól-mówić-sercu-a-słowa-same-ę-znajdą-tylko-serce-trafia-do-serc-nie-zimne-rozumowanie
Znajdą Cytaty: Dzisiaj od mężczyzn wymaga się nie tylko, by potrafili zlokalizować clitoris, ale też, by wiedzieli, co zrobić, kiedy już ją znajdą. -Anita Baker
dzisiaj-od-mężczyzn-wymaga-ę-nie-tylko-by-potrafili-zlokalizować-clitoris-ale-też-by-wiedzieli-co-zrobić-kiedy-już-ją-znajdą
Znajdą Cytaty: Ładna dziewczyna i wybrakowany towar zawsze zawsze znajdą amatora. -Anonim
Ładna-dziewczyna-i-wybrakowany-towar-zawsze-zawsze-znajdą-amatora
Znajdą Cytaty: Trzy­maj się sen­su rzeczy, a słowa się znajdą. -Cyceron
trzy­maj ę-sen­su-rzeczy-a słowa ę-znajdą
Znajdą Cytaty: Nawet najbardziej zajęci ludzie zawsze znajdą chwilę, by podkreślić, jak bardzo są zajęci. -Geri Weitzman
nawet-najbardziej-zaję-ludzie-zawsze-znajdą-chwilę-by-podkreślić-jak-bardzo-są-zaję
Znajdą Cytaty: Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia. -Sacha Guitry
są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
Znajdą Cytaty: - Czy kiedyś znajdą in­te­ligen­tne for­my życia w kos­mo­sie?- za­pytał wnuczek swo­jego dziadka. - Wciąż szu­kają, tu na ziemi - od­po­wie­dział dziadek. -Wolnomyśliciel
 czy-kiedyś-znajdą-in­te­ligen­tne-for­my-życia-w kos­mo­sie-za­pytał-wnuczek-swo­jego-dziadka-wciąż-szu­kają- na ziemi
Znajdą Cytaty: Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści
możesz-omi­jać-kłopo­ty-sze­rokim-łukiem-a i tak-znajdą ę-­cy-którzy-­tar­czą-  pod-nogi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Znajdą Cytaty: Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeśli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o nim księgi. -Bernard Św