Znak Zapytania Wys­tający Cytaty

Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. -Stefan Napierski


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania. -agusia96


naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Znak cza­su ? Poz­nań, Dworzec Główny PKP Wy­siadam z sios­trzeńcem z po­ciągu, idziemy pe­ronem w stronę dwor­ca. Kiedy na słupie dos­trze­ga znak Wi-Fi, mówi do mnie : - To jest święty znak wujek... -bystry.76


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Wys­tar­czy ten je­den mały znak, a będziemy wie­dzieć, że jest dobrze. -AnDree


wys­tar­czy-ten-­den-ły-znak-a będziemy-wie­dzieć-że jest dobrze
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Egzys­ten­cja na­rodu to codzien­ny, nieus­tający plebiscyt. -Ernest Renan


egzys­ten­cja-na­rodu-to codzien­ny-nieus­tający-plebiscyt
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: UCZĘ SIĘ... Jes­teś moim wyśnionym wierszem próbuję opuszka­mi palców od­czy­tać wier­sz jeszcze nie napisany. Na­pew­no każde słowo grą twych mięśni po­masuję de­likat­nym ruchem muszę się prze­konać czy jes­teś praw­dzi­wy czy wyśnionym wierszem? Uczę się poz­na­wania znaków na tobie gdzie pos­ta­wić znak zapytania wykrzyknik czy kropkę nad i uczę się... Jak się przekonam od­szu­kam Ciebie i wiersz. E.G  -euderyka


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Umysł - pow­stał in­stru­ment prze­ras­tający je­go właściciela. -Alfred Russel Wallace


umysł- pow­stał-in­stru­ment-prze­ras­tający-­go-właściciela
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Stawiam kropkę pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Ziemia to kropka pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


wykrzyknik-który-sflaczał-staje-ę-znakiem-zapytania
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Nigdy nie staraj się dociec przyczyny miłości, ponieważ ta utkana jest ze znaków zapytania. -Nemer Barud


nigdy-nie-staraj-ę-dociec-przyczyny-miłoś-ponieważ-utkana-jest-ze-znaków-zapytania
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. -Jerzy Andrzejewski


gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Wesołość - znak zdrowia. -Henryk Sienkiewicz


Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury. -Stanisław Jerzy Lec


już-sam-znak-paragrafu-wygląda-jak-narzędzie-tortury
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy


szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
Znak Zapytania Wys­tający Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński


uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem