Znasz Możliwości Cytaty

Znasz Możliwości Cytaty: Skoro nie znasz możliwości człowieka, jak możesz ocenić jego czyny? W końcu opinię urabia uczucie a nie rozum. -Herbert Spencer


skoro-nie-znasz-możliwoś-człowieka-jak-możesz-ocenić-jego-czyny-w-końcu-opinię-urabia-uczucie-a-nie-rozum
Znasz Możliwości Cytaty: ,,Znasz moję imię ,ale nie znasz mo­jej histori.


znasz-moję-imię-ale-nie znasz-mo­jej-histori 
Znasz Możliwości Cytaty: Nie znasz mnie, nie znasz mo­jego imienia, mo­jego praw­dzi­wego uśmiechu, nie znasz mnie, mój od­dech jest już dla Ciebie obcy, a każdy skra­wek ciała który odkryłeś utonął... myślisz że jes­teś ze mną blisko? my­lisz się. Sie­dzisz na ław­ce przeznaczenia, pat­rzysz jak Twe szczęście odchodzi, nie żeg­na się, nie mówi że wróci. po pros­tu znika. a Ty tak siedź i czekaj... -VioletEye


Znasz Możliwości Cytaty: Znasz hasło do swojego wnętrza? -Stanisław Jerzy Lec


Znasz Możliwości Cytaty: jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le, że wiesz kim jestem. -thrillofit


śli-znasz-mo­-imię-nie oz­nacza-to wca­-że-wiesz-kim-jestem
Znasz Możliwości Cytaty: Znasz ułomność ludzi, przykład ich nie buduje, ale zazdrość. -Jan Amos Komeński


znasz-ułomność-ludzi-przykład-ich-nie-buduje-ale-zazdrość
Znasz Możliwości Cytaty: Uśmiech też rani Więc uważaj na swój śmiech Gdy nie znasz granic  -matijah


uśmiech-też-rani-więc-uważaj-na swój-śmiech-gdy-nie znasz-granic 
Znasz Możliwości Cytaty: Trze­ba znać swo­je możliwości. -Clint Eastwood


Znasz Możliwości Cytaty: Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość. -Soren Aabye Kierkegaard


Znasz Możliwości Cytaty: Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości. -Zbigniew Różanek


Znasz Możliwości Cytaty: Co to jest pobór? Sze­reg możliwości  -bystry.76


co to jest pobór-sze­reg-możliwoś 
Znasz Możliwości Cytaty: Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie. -Dale Carnegie


sukces-w-sprzedaży-nie-zależy-od-tych-których-ty-znasz-ważne-jest-kto-chce-poznać-ciebie
Znasz Możliwości Cytaty: Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości. -Robert Browning


człowiek-powinien-ęgać-po-to-co-przewyższa-jego-możliwoś
Znasz Możliwości Cytaty: Wiara plus nadzieja to fur­tka dla możliwości. -Zbigniew Różanek


wiara-plus-nadzieja-to fur­tka-dla-możliwoś
Znasz Możliwości Cytaty: Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz -Zig Ziglar


sukces-to-maksymalne-wykorzystanie-możliwoś-jakie-masz
Znasz Możliwości Cytaty: Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości -przysłowie japońskie


z-uśmiechem-na-twarzy-człowiek-podwaja-swoje-możliwoś
Znasz Możliwości Cytaty: Naj­częściej po­tyka­my się o próg możliwości. -Robert Karpacz


naj­częściej-po­tyka­my ę-o próg-możliwoś
Znasz Możliwości Cytaty: Każda de­cyz­ja zmniej­sza liczbę is­tniejących możliwości. -Antoni Kępiński


każda-de­cyz­ja-zmniej­sza-liczbę-is­tniejących-możliwoś