Zni­kać Cicho Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zni­kać Cicho Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura
ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
Zni­kać Cicho Cytaty: Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Zni­kać Cicho Cytaty: CICHO, CICHO, CICHO SZA! PO POR­TA­LU SKACZE WSZA! PISZE DUR­NE KO­MEN­TARZE - JAK JĄ ZŁAPIĘ TO USMAŻĘ!  -Niusza
cicho-cicho-cicho-sza-po-por­ta­lu-skacze-wsza-pisze-dur­ne-ko­men­tarze- jak-jĄ zŁapiĘ-to usmaŻĘ 
Zni­kać Cicho Cytaty: w ka­ted­rze no­cy cicho płynie modlitwa zmo­ry usypia spokój dob­re­go ducha mnie dotyka w zwier­ciad­le ziszcza się sen klątwa zni­ka jak przeg­na­ne wid­mo śmierci noc ot­wiera prze­de mną no­wy dzień  -mac790
Zni­kać Cicho Cytaty: Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas. -Anonim
jak-cicho-szumi-woda-jak-cicho-szumi-las-tak-cicho-nasza-miłość-wkroczyła-między-nas
Zni­kać Cicho Cytaty: choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!!  -anileczek893
Zni­kać Cicho Cytaty: Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite
będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Zni­kać Cicho Cytaty: Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bardzo-cicho-przemawia-bóg-w-naszej-piersi-bardzo-cicho-bardzo-wyraźnie-wskazuje-czego-trzeba-szukać-a-czego-unikać
Zni­kać Cicho Cytaty: Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Zni­kać Cicho Cytaty: Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje. -MyslacaWierszem
ohh-ile bym-dała-by przeżyć-miłość-lecz-muszę-cze­kać-cze­kać-aż ­-mnie-odnajdze-nie-wol­no-pos­pie­szać-miłoś
Zni­kać Cicho Cytaty: Dep­czę po mok­rej trawie.. Woń świeżego po­wiet­rza po lek­kim deszczu łas­kocze mo­je nozdrza.. Śpiewam.. Nucę cicho Two­je kroki.. Śmieję się.. Uśmie­cham się Twoimi słowami.. Wołam.. Nasłuchuję Twój wzrok.. Tęsknię.. Szu­kam Two­jego serca.. Czy ty też pośród tłumu widzisz mo­je oblicze? Wy­powiadasz mo­je imię we śnie? Kocham cię. Usłysz, prze­myśl, po­kochaj mnie także. Wróć, jeśli chcesz. Będę cze­kać. Do os­tatniego tchu. 22.05.2011  -watchingmefall
Zni­kać Cicho Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Zni­kać Cicho Cytaty: Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim
są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
Zni­kać Cicho Cytaty: Miłości led­wo na­rodzo­na, zni­kaj za­nimś ożywiona...!  -MistrzyniPióra
miłoś-led­wo-na­rodzo­na-zni­kaj-za­nimś-ożywiona 
Zni­kać Cicho Cytaty: co dru­gi klocek zni­ka ra­tując obraz w do­minie życia  -dark smurf
co dru­gi-klocek-zni­ka-ra­tując-obraz-w-do­minie-życia 
Zni­kać Cicho Cytaty: po­ran­ne słońce zmar­twienie w cieniu zni­ka - po­goda na dziś  -Maverick123
po­ran­ne-słoń-zmar­twienie-w cieniu-zni­ka-po­goda-na dziś 
Zni­kać Cicho Cytaty: To niep­rawda, że ból z cza­sem zni­ka. On się tyl­ko stabilizuje. -MistrzyniPióra
to niep­rawda-że ból-z cza­sem-zni­ka-on ę-tyl­ko-stabilizuje
Zni­kać Cicho Cytaty: W płoche dłonie łapię zni­kome życie. Gwiaz­dka z nieba.   -Papużka
w płoche-dłonie-łapię-zni­kome-życie-gwiaz­dka-z nieba- 
Zni­kać Cicho Cytaty:
nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
Zni­kać Cicho Cytaty: Zeb­rało się bab­sko na od­wagę, rzu­ciło sadło na wagę, juści ho­la, zab­rakło ska­li, trze­ba z siebie tok­syczny jad wy­dalić. Za­pasy ci u niej jak cho­mika, a ona chce na rurze fi­kać !!! Ta­kiego ma bzi­ka. Wołaj­cie za­raz hyd­rauli­ka, bo mu­si ludzi uni­kać, przez te łow­ce i ba­rany, odpływ ma bab­sko zapchany!  -Twarz
Zni­kać Cicho Cytaty: Rzeczy­wis­tość to coś, co nie zni­ka, kiedy przes­ta­je się w to wierzyć. -Philip Kindred Dick
rzeczy­wis­tość-to coś-co nie zni­ka-kiedy-przes­­ ę-w to wierzyć
Zni­kać Cicho Cytaty: Szczęście w nieszczęściu Żni­wo ra­dości i łez I znów uśmiech lśni Krys­ty­na Sz.  22.02.2015r. -krysta
szczęście-w nieszczęściu-Ż­wo-ra­doś-i łez-i-znów-uśmiech-lś-krys­ty­na-sz- 22022015r
Zni­kać Cicho Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy
Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Zni­kać Cicho Cytaty: Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. -Epiktet z Hierapolis
le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać
Zni­kać Cicho Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Zni­kać Cicho Cytaty: Wiatr szu­mi cicho opa­da zasłona nocy jej szept zanika  -schatten
wiatr-szu­mi-cicho-opa­da-zasłona-nocy-jej-szept-zanika 
Zni­kać Cicho Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany
naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Zni­kać Cicho Cytaty: Bóg mówi często tak cicho, ze łatwo można Go nie usłyszeć. -Karl Rahner
bóg-mówi-często-tak-cicho-ze-łatwo-można-go-nie-usłyszeć
Zni­kać Cicho Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor
róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Zni­kać Cicho Cytaty: Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Anonim
kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Zni­kać Cicho Cytaty: Bóg prze­mawia cicho, ale da­je nam różne (wi­doczne) znaki. -Benedykt XVI
bóg-prze­mawia-cicho-ale-da­-nam-różne-wi­doczne-znaki
Zni­kać Cicho Cytaty: Zni­komym sta­je się płomień miłości w ser­cu ko­biety, sko­ro względy i pie­szczo­ty przes­taną go zasilać. -Alighieri Dante
zni­komym-sta­ ę-płomień-miłoś-w ser­cu-ko­biety-sko­ro-względy-i pie­szczo­ty-przes­taną-go zasilać
Zni­kać Cicho Cytaty: Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas los nie zauważył. -William Somerset Maugham
trzeba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby-nas-los-nie-zauważył
Zni­kać Cicho Cytaty: Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią. -Anonim
dobroć-jest-wtedy-gdy-ę-cicho-robi-to-o-czym-inni-głośno-mówią
Zni­kać Cicho Cytaty: Dro­biaz­gi spra­wiają, że niepos­trzeżenie i cicho wchodzi wiel­kie szczęście. -Pam Brown
dro­biaz­gi-spra­wiają-że niepos­trzeżenie-i cicho-wchodzi-wiel­kie-szczęście