Znowu Wtrącić się Cytaty

Znowu Wtrącić się Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Znowu Wtrącić się Cytaty: Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote!  -Michał Kościej


Znowu Wtrącić się Cytaty: rodzi się znowu jak na łez pojednanie chwi­la wieczności  -nicola-57


rodzi ę-znowu-jak-na łez-pojednanie-chwi­-wiecznoś 
Znowu Wtrącić się Cytaty: Opadł dum­ny ptak Co po niebie szybował Lecz wzbił się znowu  -Taiyono Kudarashi


opadł-dum­ny-ptak-co-po niebie-szybował-lecz-wzbił ę-znowu 
Znowu Wtrącić się Cytaty: Niegdyś byliśmy zjednoczeni: pragnienie i tęsknota by zjednoczyć się znowu nazywa się miłością. -Jan Platon


niegdyś-byliśmy-zjednoczeni-pragnienie-i-tęsknota-by-zjednoczyć-ę-znowu-nazywa-ę-miłośą
Znowu Wtrącić się Cytaty: Bajki to są, jakoby ziemia miała się obracać, bo gdyby się obróciła, to by ci, co są na górze, pospadali na dół, a inni znowu poszliby w górę. -Alojzy Żółkowski


bajki-to-są-jakoby-ziemia-miała-ę-obracać-bo-gdyby-ę-obróła-to-by-co-są-na-górze-pospadali-na-dół-a-inni-znowu-poszliby-w-górę
Znowu Wtrącić się Cytaty: Już tym rzeczom nazad się trudno wrócić znowu: młodości i czasowi, panieństwu i słowu. -Wespazjan Hieronim Kochowski


już-tym-rzeczom-nazad-ę-trudno-wróć-znowu-młodoś-i-czasowi-panieństwu-i-słowu
Znowu Wtrącić się Cytaty: Gdy kobieta już dostatecznie długo była naga, patrzy się znowu na jej twarz. -Norman Mailer


gdy-kobieta-już-dostatecznie-długo-była-naga-patrzy-ę-znowu-na-jej-twarz
Znowu Wtrącić się Cytaty: skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział
Znowu Wtrącić się Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante


Znowu Wtrącić się Cytaty: Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki. -Borys Pasternak


może-kiedyś-znowu-zaczną-wydawać-książki
Znowu Wtrącić się Cytaty: My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i znowu żreć, co wyrosło. -Stefan Żeromski


my-jesteśmy-leniwe-senne-żarłoczne-bezduszne-woły-zeżreć-co-jest-wokoło-usnąć-na-tym-samym-miejscu-ocknąć-ę-i-znowu-żreć-co-wyrosło
Znowu Wtrącić się Cytaty: Cię rozkochałem Sak­ra­men­talna znowu Trójkąt otwarty  -fyrfle


cię-rozkochałem-sak­ra­men­talna-znowu-trójkąt-otwarty 
Znowu Wtrącić się Cytaty: Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać. -Mikołaj Gomez Davilla


nadchodzą-znowu-epoki-w-których-przeżyje-tylko-to-co-umie-pełzać
Znowu Wtrącić się Cytaty: Ludzie nie są znowu tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Znowu Wtrącić się Cytaty: Praca jest świetnym środkiem, aby w cierpieniu znowu nas postawić na nogi. -Johann Peter Eckermann


praca-jest-świetnym-środkiem-aby-w-cierpieniu-znowu-nas-postawić-na-nogi
Znowu Wtrącić się Cytaty: Doświadczenie to ta cudowna rzecz, która pozwala ci rozpoznać twe błędy, gdy znowu je popełnisz. -Franklin Jones


doświadczenie-to-cudowna-rzecz-która-pozwala-rozpoznać-twe-błędy-gdy-znowu-popełnisz
Znowu Wtrącić się Cytaty: Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność. -Antoine De Saint - Exupery


dziecko-które-dojrzało-i-odwykło-od-matki-znajdzie-ucieczkę-dopiero-znalazłszy-kochaną-kobietę-ona-jedna-da-mu-znowu-wewnętrzną-jedność