Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty

Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Śmierć zwalnia nas od wszelkich zobowiązań. -Michel de Montaigne


Śmierć-zwalnia-nas-od-wszelkich-zobowiązań
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:


i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa . -Olusia1007


Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Cza­sem naj­dzie ta­ka chwila Muszę usiąść do paszkwila Muszę usiąść i zrymować Żeby kur­cze nie zwariować Cza­sy dzi­siaj ta­kie dziwne Życie stało się naiwne Muszę usiąść i zwrotkować Żeby kur­cze nie zwariować A gdy so­bie tak rymuję A gdy so­bie tak zwrotkuję To zaczy­nam tak główkować Może mądrzej jest zwariować  -erzet


Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: - Wiesz spot­kałam dzi­siaj Boga. - I co Ci powiedział? - Po­wie­dział, że czas odejść, mój czas się skończył. Jed­nak sprze­ciwiłam mu się i po­wie­działam, że nie chcę, że muszę coś jeszcze tu zrobić. - Co takiego? - No jak to co. Muszę się jeszcze zakochać. -opuszczona


Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć. -kszyszunia


nie-pozwól-mi o to­bie-zapomnieć
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Adresy się zapisuje, aby je zapomnieć. -Stanisław Tym


Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Nie ma lepszej zemsty niż zapomnieć o obeldze. -Anonim


nie-lepszej-zemsty-ż-zapomnieć-o-obeldze
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Może ktoś też próbuję o Nas te­raz zapomnieć?  -respirer


może-ktoś-też-próbuję-o nas-te­raz-zapomnieć 
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć. -Stanisław Jerzy Lec


kto-dobrą-pamięć-temu-łatwiej-o-wielu-rzeczach-zapomnieć
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Jeżeli nie możesz zdobyć się na przebaczenie - usiłuj zapomnieć. -Alfred Musset


jeżeli-nie-możesz-zdobyć-ę-na-przebaczenie-usiłuj-zapomnieć
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn   -szpiek


Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Największą głupotą jest uczenie się tego, co potem trzeba zapomnieć. -Aleksander Dumas


największą-głupotą-jest-uczenie-ę-tego-co-potem-trzeba-zapomnieć
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski


można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-niepodobna-zapomnieć-że-ę-kochało
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Ten, kto gotów jest zapomnieć o Bogu, zapomni również o swych dobroczyńcach. -Elżbieta I


ten-kto-gotów-jest-zapomnieć-o-bogu-zapomni-również-o-swych-dobroczyńcach
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Kto się poświęcił dla dob­ra ludzi, po­winien o ich sądzie zapomnieć. -Zygmunt Krasiński


kto ę-poświęł-dla-dob­ra-ludzi-po­winien-o ich-sądzie-zapomnieć
Zobowiązań Muszę Zapomnieć Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15


chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć