Zrób Dziś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zrób Dziś Cytaty: Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Zrób Dziś Cytaty: Zrób coś dziesięć ra­zy dob­rze, a i tak nikt nie zwróci na to uwa­gi. Zrób raz źle, a za­pamiętają Ci to na zawsze. -Aga250909
zrób-coś-dziesięć-ra­zy-dob­rze-a i tak-nikt-nie zwró-na to uwa­gi-zrób raz-ź-a za­pamiętają-ci to na zawsze
Zrób Dziś Cytaty: Zrób jut­ro, co masz zro­bić dziś. A jeśli uda ci się to od­wlec do przyszłego ty­god­nia, tym le­piej dla ciebie. -Marian Keyes
zrób-jut­ro-co masz-zro­bić-dziś-a śli-uda- ę-to od­wlec-do przyszłego-ty­god­nia-tym-­piej-dla-ciebie
Zrób Dziś Cytaty: Przynajmniej raz w życiu zrób coś co podpowiada Ci serce, a nie rozum. Przynajmniej raz zrób spontanicznie coś czego pragniesz z całego serca. -Kamil Ejsymont
przynajmniej-raz-w-życiu-zrób-coś-co-podpowiada-ci-serce-a-nie-rozum-przynajmniej-raz-zrób-spontanicznie-coś-czego-pragniesz-z-całego-serca
Zrób Dziś Cytaty: Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Zrób Dziś Cytaty: To nie mo­je dłonie pie­szczą Cie dziś czule Nie mo­ja bro­da ka­leczy twą skórę Nie mo­je ra­miona Cie dziś obejmują Nie mo­je us­ta ci dziś ten wier­sz recytują  -Maluka
to nie mo­-dłonie-pie­szczą-cie-dziś-czule-nie-mo­ja-bro­da-ka­leczy-twą-skórę-nie-mo­-ra­miona-cie-dziś-obejmują-nie-mo­-us­
Zrób Dziś Cytaty: Zrób coś, a zdobędziesz siłę. -Ralph Waldo Emerson
Zrób Dziś Cytaty: Co masz zrobić JUTRO Zrob WCZORAJ... A najpoźniej DZISIAJ! -Marian J. Waszkiewicz
co-masz-zrobić-jutro-zrob-wczoraj-a-najpoźniej-dzisiaj
Zrób Dziś Cytaty: nie zas­ta­nawiaj się ... pop­rostu zrób to  -badtomek
nie zas­­nawiaj ę-pop­rostu zrób-to 
Zrób Dziś Cytaty: Zrób sobie zdjęcie; jeśli wyjdzie, znaczy że istniejesz. -Ramon Gomez De La Serna
Zrób Dziś Cytaty: Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane  -daru
wczo­raj-to już-historia-jut­ro-to wiel­ka-tajemnica-a-dziś-dziś-to dar-losu-usłyszane 
Zrób Dziś Cytaty: Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz -Artur Ashe
rozpocznij-tam-gdzie-jesteś-wykorzystaj-to-co-masz-zrób-to-co-możesz
Zrób Dziś Cytaty: Słońce kochamy Dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz Piekiel­ny upał Cris 12.08.2015r. z szuf­la­dy- ak­tual­ny i na dziś... -Cris
słoń-kochamy-dziś-jed­nak-pot­rzeb­ny-deszcz-piekiel­ny-upał-cris-12082015r-z-szuf­­dy-ak­tual­ny-i na dziś
Zrób Dziś Cytaty: Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu. -Richard Carlson
zrób-coś-miłego-dla-bliźniego-i-nie-mów-o-tym-nikomu
Zrób Dziś Cytaty: Jeżeli chcesz sie umiescić na mapie, zrób swoją własną mapę. -Ashleigh Brilliant
jeżeli-chcesz-sie-umiescić-na-mapie-zrób-swoją-własną-mapę
Zrób Dziś Cytaty: Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego.A potem po prostu zrób to. -Heinlein Robert
zawsze-słuchaj-ekspertów-powiedzą-ci-co-jest-niemożliwe-i-dlaczegoa-potem-po-prostu-zrób-to
Zrób Dziś Cytaty: zrób cos aby nie oka­zało się że jest już za późno  -badtomek
zrób-cos-aby nie oka­zało ę-że jest już-za późno 
Zrób Dziś Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety. -Ninon De Lenclos
boże-zrób-ze-mnie-uczciwego-człowieka-nie-czyń-jednak-uczciwej-kobiety
Zrób Dziś Cytaty: Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego -św. Franciszek z Asyżu
zacznij-od-robienia-tego-co-konieczne-potem-zrób-to-co-możliwe-nagle-odkryjesz-że-dokonałeś-niemożliwego
Zrób Dziś Cytaty: Boże, zo­bacz, przyp­ro­wadziłam go do Ciebie. Te­raz Ty zrób wreszcie coś, by mógł uwierzyć. -Riot
boże-zo­bacz-przyp­ro­wadziłam-go do ciebie-te­raz-ty zrób-wreszcie-coś-by mógł-uwierzyć
Zrób Dziś Cytaty: Układ ze mną zrób dzieweczko z oczywistym swoim zyskiem dam ci piosnkę za piosneczkę ty mi uścisk za uściskiem. -Anonim
układ-ze-mną-zrób-dzieweczko-z-oczywistym-swoim-zyskiem-dam-piosnkę-za-piosneczkę-ty-mi-uścisk-za-uściskiem
Zrób Dziś Cytaty: Cokolwiek możesz zrobić dzisiaj, zrób to jutro, albo poczekaj aż ktoś inny zrobi to za Ciebie. -Anonim
cokolwiek-możesz-zrobić-dzisiaj-zrób-to-jutro-albo-poczekaj-aż-ktoś-inny-zrobi-to-za-ciebie
Zrób Dziś Cytaty: Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach... -ichwillfreisein
dzis-jest dzis-co-bedzie-jutro-po­mar­twie-sie-jutro-40-lat-tak-prze­zylam-z-us­mie­chem-na ustach
Zrób Dziś Cytaty: (...) fi­lozo­fią Li­nuk­sa jest „śmiej się w ob­liczu niebez­pie­czeństwa”. Ups.Nie ta. „Zrób to sam”. Właśnie. -Linus Benedict Torvalds
Zrób Dziś Cytaty: Jeśli myślisz, że świat się do ciebie odwrócił zrób jak on - odwróć się do niego plecami. -Anonim
jeśli-myślisz-że-świat-ę-do-ciebie-odwrół-zrób-jak-on-odwróć-ę-do-niego-plecami
Zrób Dziś Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety. -Ninon de Lenclos
boże-zrób-ze mnie-uczci­wego-człowieka-nie czyń-jed­nak-uczci­wej-kobiety
Zrób Dziś Cytaty: Jest wyjście. Za­miast dzi­wić się awan­som bliźnich, sam zrób ka­rierę - niech in­ni się dziwią!  -Władysław Piekarski
jest-wyjście-za­miast dzi­wić ę-awan­som-bliźnich-sam-zrób-ka­rierę- niech-in­ ę-dziwią 
Zrób Dziś Cytaty: Tak zazwyczaj bywa na świecie: wet za wet, darmo nic nie ma. Zrób jeden figiel kobiecie, ona ci odpłaci dwoma -Wojciech Bogusławski
tak-zazwyczaj-bywa-na-świecie-wet-za-wet-darmo-nic-nie-zrób-jeden-figiel-kobiecie-ona-odpłaci-dwoma
Zrób Dziś Cytaty: - Co z te­go, że na­pisał, że będzie pa­miętał. Tak się tyl­ko mówi. I tak zapomni. - To Ty zrób tak, żeby pamiętał. -agusia96
 co z te­go-że na­pisał-że będzie-pa­mięł-tak ę-tyl­ko-mówi-i tak-zapomni-to ty zrób-tak-żeby-pamięł
Zrób Dziś Cytaty: i chy­ba nie umiem na­pisać dziś wiersza her­ba­ta styg­nie gdzieś na bok odstawiona a żółciut­ka cyt­rynka zaczy­na już pew­nie pływać do góry brzuchem a ja tak siedzę i du­mam jak go zam­knąć w słowa i chy­ba nie umiem wy­myślić dziś żad­nej sen­sownej klatki może to ko­ra przedczołowa al­bo po pros­tu skro­niowy płat nie chce ba­wić się w syntezowanie więc chy­ba dziś nic z te­go nie będzie je­go zielo­ne oczka zos­taną nieposkromione  -Angelek
Zrób Dziś Cytaty: W życiu mu­sisz po­myśleć co chcesz ro­bić,a po­tem po pros­tu wstań i zrób to, na nic zda się bez­czyn­ność wy­pełniająca tak wiele chwil...Po pros­tu przejdź od słowa do czynu. -kate-em
w życiu-mu­sisz-po­myść-co chcesz-ro­bića-po­tem-po pros­-wstań-i zrób-to-na nic-zda ę-bez­czyn­ność-wy­pełniająca-tak-wiele
Zrób Dziś Cytaty: Kiedyś mi obiecałeś! Pa­miętasz jeszcze? Wte­dy zro­biłabym wszys­tko, wszys­tko,żeby raz jeszcze poczuć.... Dziś mnie niena­widzisz za sa­mo is­tnienie, tak wiel­ka była Two­ja miłość? Dziś liżę ra­ny i obiecuję so­bie, że już nigdy, Nig­dy więcej... -nietwojasprawa
Zrób Dziś Cytaty: Ug­rzęźnięcie we włas­nych myślach jest początkiem sa­modes­truk­cji. Rusz nogą, zrób krok, skacz - uczyń co­kol­wiek, aby osuszyć grunt lub zna­leźć bar­dziej przy­jaz­ny ląd. -dooorotis
Zrób Dziś Cytaty: Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać -Les Brown
zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać
Zrób Dziś Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica