Zra­nił Cytaty

Zra­nił Cytaty: słowo to igła zos­ta­wiona na poduszce zra­ni two­je sny zos­ta­wiona w ulu­bionej książce zra­ni twoją wyobraźnię zos­ta­wiona w ot­wartej dłoni zra­ni two­je serce słowo to igła tyl­ko ta­ka przez którą nie da się przew­lec nici  -czarnaj


Zra­nił Cytaty: Nikt mnie nie zra­nił tak jak on, ale już daw­no w głębi duszy mu wy­baczyłam. nie widzieliśmy się kil­ka lat, a właśnie dziś nasze spoj­rze­nia znów się spot­kały. i znów py­tam Bo­ga skąd miał ty­le wyob­raźni na tak piękne oczy? (poszłam da­lej, ni­by Cię nie poznałam)  -MartynaR


Zra­nił Cytaty: Chwy­cił mnie moc­no za rękę. Od­wróciłam się. Po­pat­rzył mi głębo­ko w oczy. Po­wie­dział: 


Zra­nił Cytaty: Ale nu­mer ! Zadzwo­nił do mnie !  -Kapitan


ale-nu­mer-zadzwo­ł-do mnie- 
Zra­nił Cytaty: Strach przed tą wiedzą czy­nił ją niewiedzą. -kitsh


strach-przed-tą wiedzą-czy­ł-ją niewiedzą
Zra­nił Cytaty: Jeszcze nikt nie dodzwo­nił się zęba­mi do władzy. -Jacek Wejroch


jeszcze-nikt-nie dodzwo­ł ę-zęba­mi-do władzy
Zra­nił Cytaty: Pier­wszą rzeczą, którą Bóg uczy­nił, jest miłość. -Jorgos Seferis


pier­wszą-rzeczą-którą-bóg-uczy­ł-jest miłość
Zra­nił Cytaty: Jej płacz nie czy­nił te­go trudniejszym. To mo­ja bez­radność za­mykała mi usta. -Silvidian


jej-płacz-nie czy­ł-te­go-trudniejszym-to-mo­ja-bez­radność-za­mykała-mi usta
Zra­nił Cytaty: Zra­nione psie ser­ce, krwa­wi uśmiechnięte. -Ewerina


zra­nione-psie-ser­-krwa­wi-uśmiechnięte
Zra­nił Cytaty: Za­ziele­nił maj W słońcu, deszczu skąpany Nocą w blas­ku gwiazd Krys­ty­na A.Sz. 14.05.2016r. -krysta


za­ziele­ł-maj-w-słońcu-deszczu-skąpany-nocą-w blas­ku-gwiazd-krys­ty­na-asz-14052016r
Zra­nił Cytaty: Nie mie­czem, lecz krzyżem uczy­nił Chrys­tus ziemię so­bie poddaną. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Zra­nił Cytaty: Ścieżki życia, błądzą po zra­nionych dłoniach. Bliżej Morfeusza. -cytlopka


Ścieżki-życia-błądzą-po zra­nionych-dłoniach-bliżej-morfeusza
Zra­nił Cytaty: Zra­niona miłość może wy­wołać ta­kie sa­me skut­ki co nienawiść. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


Zra­nił Cytaty: Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree


zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Zra­nił Cytaty: pierdołaniewilk obśli­nił się ga­piąc na jej wiel­kie OOCZYY dos­tał w pysk od Kapturka  -yestem


pierdołaniewilk-obśli­ł ę-ga­piąc-na jej-wiel­kie-ooczyy-­ł-w pysk-od kapturka 
Zra­nił Cytaty: Nig­dy nie za­pomi­naj, że wszys­tko, co Hit­ler uczy­nił w Niem­czech, było legalne. -Martin Luther King


nig­dy-nie za­pomi­naj-że wszys­tko-co hit­ler-uczy­ł-w niem­czech-było-legalne
Zra­nił Cytaty: Jes­tem zra­niona, sa­mot­na, przygnębiona, zdołowa­na, smutna... No ale co Cię to obchodzi?  -PróbujPatrzećKolorowo


jes­tem-zra­niona-­­na-przygnębiona-zdołowa­na-smutna-no-ale-co cię-to obchodzi 
Zra­nił Cytaty: Nie zgadzam się z tobą, ale zaw­sze bro­nił będę twe­go pra­wa do po­siada­nia włas­ne­go zdania. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


nie-zgadzam ę-z tobą-ale-zaw­sze-bro­ł-będę-twe­go-pra­wa-do po­siada­nia-włas­ne­go-zdania