Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty

Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-ko­go-wiel­ki-los-niszczy-ko­go-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Jeżeli za­kocha­li się w so­bie, nic o so­bie nie wiedząc?, to czym właści­wie jest miłość? Ja do ni­kogo nie czuję ura­zy, niena­wiść niszczy wszys­tko, niszczy nas samych! ''Płyniemy przez wiel­ki Ba­bilon ''.... -Niusza


Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Smak rozkoszy zużywa się jedynie samym-że nasyceniem. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Wszystko na świecie zużywa się - tylko język kobiety nigdy... -Jean Cocteau


wszystko-na-świecie-zużywa-ę-tylko-język-kobiety-nigdy
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udowadniania głupstw. -Anonim


wprost-nie-do-wiary-ile-rozumu-zużywa-ę-w-świecie-dla-udowadniania-głupstw
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht


człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych... -anja


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Wprost nie do wiary, ile ro­zumu zużywa się w świecie dla udo­wod­nienia głupstw. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wprost-nie do wiary-ile-ro­zumu-zużywa ę-w świecie-dla-udo­wod­nienia-głupstw
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem. -Frank Sinatra


człowiek-zużywa-dziś-na-wszystko-mniej-czasu-i-więcej-pieniędzy-i-właśnie-to-nazywa-ę-u-nas-postępem
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem. -Frank Sinatra


człowiek-zużywa-dziś-na wszys­tko-mniej-cza­su-i więcej-pieniędzy-i właśnie-to na­zywa ę-u nas-postępem
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Dla natury tak czynnej i ambitnej dnie, których nie zużywa się na wspinanie wzwyż, są dniami straconymi. -Aleksander Dumas (ojciec)


dla-natury-tak-czynnej-i-ambitnej-dnie-których-nie-zużywa-ę-na-wspinanie-wzwyż-są-dniami-straconymi
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Zdarzają się mężczyźni i kobiety pozostający stale pod wpływem narządów płciowych. Najczęściej są to osobnicy ograniczeni i idioci. -Paul Garnier


zdarzają-ę-mężczyź-i-kobiety-pozostający-stale-pod-wpływem-narządów-płciowych-najczęściej-są-to-osobnicy-ograniczeni-i-idioci
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Najdziksze zwierzę nie jest tak krwiożercze jak człowiek, kiedy działa pod wpływem niepohamowanych namiętności i rozporządza odpowiednią siłą. -Plutarch


najdziksze-zwierzę-nie-jest-tak-krwiożercze-jak-człowiek-kiedy-działa-pod-wpływem-niepohamowanych-namiętnoś-i-rozporządza-odpowiednią-łą
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. -Antoni Czechow


rdza-niszczy-żelazo-a-kłamstwo-duszę
Zużywa I Niszczy Swoim Wpływem Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą