Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty

Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher


zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Nigdy nie należy iść za zdaniem kobiety, a zwłaszcza wówczas, jeśli wypadkiem ma rację. -Henryk Sienkiewicz


nigdy-nie-należy-iść-za-zdaniem-kobiety-a-zwłaszcza-wówczas-śli-wypadkiem-rację
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Umysł skłonny do obłędu poddaje się łatwo podszeptom, zwłaszcza jeśli schlebiają one wprzód powziętym, ulubionym ideom. -Edgar Allan Poe


umysł-skłonny-do-obłę-poddaje-ę-łatwo-podszeptom-zwłaszcza-śli-schlebiają-one-wprzód-powziętym-ulubionym-ideom
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce. -Silvidian


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego nad złoto, zwłaszcza jeśli nie jest owocem własnej pracy. -Anonim


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-nad-złoto-zwłaszcza-śli-nie-jest-owocem-własnej-pracy
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Ideały są kreacją  -D.K


ideały-są kreacją 
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Ideały nie istnieją!!!  -daniello


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Ludźmi rządzą złudzenia. -karaczan19


ludźmi-rządzą-złudzenia
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Gnom: Za mały na wielkie ideały. -Tadeusz Fangrat


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim


za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie. -Teresa Nietyksza


kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: w świętym chaosie grze­biemy ideały - bez­droża sacrum  -Maverick123


w świętym-chaosie-grze­biemy-ideały-bez­droża-sacrum 
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Złudzenia Cytaty: Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych. -Feliks Chwalibóg


tylko-nowe-złudzenia-chronią-nas-od-rozpaczy-po-stracie-dawnych