Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty

Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher


zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Nigdy nie należy iść za zdaniem kobiety, a zwłaszcza wówczas, jeśli wypadkiem ma rację. -Henryk Sienkiewicz


nigdy-nie-należy-iść-za-zdaniem-kobiety-a-zwłaszcza-wówczas-śli-wypadkiem-rację
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Umysł skłonny do obłędu poddaje się łatwo podszeptom, zwłaszcza jeśli schlebiają one wprzód powziętym, ulubionym ideom. -Edgar Allan Poe


umysł-skłonny-do-obłę-poddaje-ę-łatwo-podszeptom-zwłaszcza-śli-schlebiają-one-wprzód-powziętym-ulubionym-ideom
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce. -Silvidian


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego nad złoto, zwłaszcza jeśli nie jest owocem własnej pracy. -Anonim


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-nad-złoto-zwłaszcza-śli-nie-jest-owocem-własnej-pracy
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Ideały są kreacją  -D.K


ideały-są kreacją 
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Ideały nie istnieją!!!  -daniello


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Gnom: Za mały na wielkie ideały. -Tadeusz Fangrat


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: w świętym chaosie grze­biemy ideały - bez­droża sacrum  -Maverick123


w świętym-chaosie-grze­biemy-ideały-bez­droża-sacrum 
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Nasze ideały, jak dawni bogowie, nieustannie domagają się ludzkich ofiar. -George Bernard Shaw


nasze-ideały-jak-dawni-bogowie-nieustannie-domagają-ę-ludzkich-ofiar
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Naród, który wal­czy o naj­szlachet­niej­sze ideały, mu­si być trzeźwy!  -Stefan Wyszyński


naród-który-wal­czy-o naj­szlachet­niej­sze-ideały-mu­-być-trzeźwy 
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności. -Slavoj Žižek


Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze naj­wyższe ideały, lecz o to, aby były one nap­rawdę wysokie. -Robert Baden-Powell


nie-chodzi-o to-byśmy-osiągnęli-nasze-naj­wyższe-ideały-lecz-o to-aby były-one-nap­rawdę-wysokie
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem, ideały. Przecież na określenie tego mamy piękne rodzime słowo, kłamstwa. -Henrik Ibsen


niechże-pan-nie-posługuje-ę-obcym-wyrazem-ideały-przecież-na-określenie-tego-mamy-piękne-rodzime-słowo-kłamstwa
Zwłaszcza Jeśli Ideały I Cytaty: Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka. -Stefan Wyszyński kard


wszystkie-tęsknoty-i-ideały-ludzkie-wszystkie-programy-i-rewolucje-zmierzają-do-jednego-aby-zobaczyć-nareszcie-człowieka