Zwłaszcza Jeśli Cytaty

Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher


zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Nigdy nie należy iść za zdaniem kobiety, a zwłaszcza wówczas, jeśli wypadkiem ma rację. -Henryk Sienkiewicz


nigdy-nie-należy-iść-za-zdaniem-kobiety-a-zwłaszcza-wówczas-śli-wypadkiem-rację
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Umysł skłonny do obłędu poddaje się łatwo podszeptom, zwłaszcza jeśli schlebiają one wprzód powziętym, ulubionym ideom. -Edgar Allan Poe


umysł-skłonny-do-obłę-poddaje-ę-łatwo-podszeptom-zwłaszcza-śli-schlebiają-one-wprzód-powziętym-ulubionym-ideom
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce. -Silvidian


Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego nad złoto, zwłaszcza jeśli nie jest owocem własnej pracy. -Anonim


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-nad-złoto-zwłaszcza-śli-nie-jest-owocem-własnej-pracy
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności. -Slavoj Žižek


Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Prostolinijni zwłaszcza, uważajcie na zakrętach. -Stanisław Jerzy Lec


prostolinijni-zwłaszcza-uważajcie-na-zakrętach
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz


w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Kobiety trzeba kochać w każdym wieku. Zwłaszcza w dwudziestym. -Maurice Chevalier


kobiety-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-w-dwudziestym
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Og­romnie lu­bię ko­biety, zwłaszcza kiedy są ład­ne i uległe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Ulubione rośliny militarystów - okopowe, a zwłaszcza ziemniaki w mundurkach. -Igor Sikirycki


ulubione-rośliny-militarystów-okopowe-a-zwłaszcza-ziemniaki-w-mundurkach
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza kiedy są ładne i uległe. -Anonim


ogromnie-lubię-kobiety-zwłaszcza-kiedy-są-ładne-i-uległe
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Kobietę trzeba kochać w każdym wieku - zwłaszcza dwudziestym. -Maurice Chevalier


kobietę-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-dwudziestym
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Najtrudniejszy jest koniec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści ostatnich dni. -Alfons Allais


najtrudniejszy-jest-koniec-miesiąca-zwłaszcza-trzydzieś-ostatnich-dni
Zwłaszcza Jeśli Cytaty: Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są. -Terry Pratchett


każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są