Zwłaszcza Cytaty

Zwłaszcza Cytaty: Prostolinijni zwłaszcza, uważajcie na zakrętach. -Stanisław Jerzy Lec


prostolinijni-zwłaszcza-uważajcie-na-zakrętach
Zwłaszcza Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz


w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Zwłaszcza Cytaty: Ulubione rośliny militarystów - okopowe, a zwłaszcza ziemniaki w mundurkach. -Igor Sikirycki


ulubione-rośliny-militarystów-okopowe-a-zwłaszcza-ziemniaki-w-mundurkach
Zwłaszcza Cytaty: Kobiety trzeba kochać w każdym wieku. Zwłaszcza w dwudziestym. -Maurice Chevalier


kobiety-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-w-dwudziestym
Zwłaszcza Cytaty: Kobietę trzeba kochać w każdym wieku - zwłaszcza dwudziestym. -Maurice Chevalier


kobietę-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-dwudziestym
Zwłaszcza Cytaty: Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza kiedy są ładne i uległe. -Anonim


ogromnie-lubię-kobiety-zwłaszcza-kiedy-są-ładne-i-uległe
Zwłaszcza Cytaty: Og­romnie lu­bię ko­biety, zwłaszcza kiedy są ład­ne i uległe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Zwłaszcza Cytaty: Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są. -Terry Pratchett


każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są
Zwłaszcza Cytaty: Najtrudniejszy jest koniec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści ostatnich dni. -Alfons Allais


najtrudniejszy-jest-koniec-miesiąca-zwłaszcza-trzydzieś-ostatnich-dni
Zwłaszcza Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś


nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Zwłaszcza Cytaty: Dwie są zwłaszcza namiętności silne i przeciwne rozumowi; gniew oraz pożądliwość. -Erazm z Rotterdamu


dwie-są-zwłaszcza-namiętnoś-silne-i-przeciwne-rozumowi-gniew-oraz-pożądliwość
Zwłaszcza Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher


zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Zwłaszcza Cytaty: Popatrz jak nam wiosna ubiera przyrodę i rozbiera panny, a zwłaszcza te młode. -Lech Konopiński


popatrz-jak-nam-wiosna-ubiera-przyrodę-i-rozbiera-panny-a-zwłaszcza-te-młode
Zwłaszcza Cytaty: Naj­trud­niej­szy jest ko­niec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści os­tatnich dni. -Alfons Allais


naj­trud­niej­szy-jest ko­niec-miesiąca-zwłaszcza trzydzieś-os­tatnich-dni
Zwłaszcza Cytaty: Nigdy nie należy iść za zdaniem kobiety, a zwłaszcza wówczas, jeśli wypadkiem ma rację. -Henryk Sienkiewicz


nigdy-nie-należy-iść-za-zdaniem-kobiety-a-zwłaszcza-wówczas-śli-wypadkiem-rację
Zwłaszcza Cytaty: Człowiek nig­dy nie po­winien być zbyt pew­ny, że wyg­rał. Zwłaszcza z losem. -Małgorzata Musierowicz


człowiek-nig­dy-nie po­winien-być-zbyt-pew­ny-że wyg­rał-zwłaszcza z losem
Zwłaszcza Cytaty: Marzenia, podobnie jak piękne samochody, rozbijają się w drodze. Zwłaszcza po przekroczeniu dozwolonej prędkości. -Renata Szuman - Fikus


marzenia-podobnie-jak-piękne-samochody-rozbijają-ę-w-drodze-zwłaszcza-po-przekroczeniu-dozwolonej-prędkoś
Zwłaszcza Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów