Zwa­ne Cytaty

Zwa­ne Cytaty: Bu­dowałem na piasku I zwa­liło się. Bu­dowałem na skale I zwa­liło się. Te­raz bu­dując zacznę Od dy­mu z komina. -Leopold Staff


bu­dowałem-na piasku-i-zwa­liło-ę-bu­dowałem-na skale-i-zwa­liło-ę-te­raz-bu­dując-zacznę-od-dy­mu-z komina
Zwa­ne Cytaty: Kle­kotał bo­ciek żwa­wo, jak mu żabie ud­ka po­dano ... -Cykam


kle­kotał-bo­ciek-żwa­wo-jak mu żabie-ud­ka-po­dano
Zwa­ne Cytaty: Zwa­riowałaś? Zacho­waj trochę sza­leństw na menopauzę!  -Woody Allen


zwa­riowałaś-zacho­waj-trochę-sza­ństw-na menopauzę 
Zwa­ne Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona


Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
Zwa­ne Cytaty: Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile. -Isadora Duncan


nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
Zwa­ne Cytaty: I tak sa­ma brnę stat­kiem zwa­nym Życie w przedziale dla samotnych... -opuszczona


i tak-­-brnę-stat­kiem-zwa­nym-Życie-w przedziale-dla-samotnych
Zwa­ne Cytaty: Czczą- aniołem zwą A lu­cyfer pogrywa Praw­da w oczy dźga Krys­ty­na Sz. 06.11.2015r inspiracja  -krysta


czczą-aniołem-zwą-a-lu­cyfer-pogrywa-praw­da-w oczy-dźga-krys­ty­na-sz-06112015r-inspiracja 
Zwa­ne Cytaty: Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent


nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
Zwa­ne Cytaty: Ludzie zaw­sze są niew­dzięczni, a sa­mi będąc win­ni, grzech swój na cudze radzi zwa­lają barki... -Józef Ignacy Kraszewski


ludzie-zaw­sze-są niew­dzięczni-a ­mi-będąc-win­-grzech-swój-na cudze-radzi-zwa­lają-barki
Zwa­ne Cytaty: Ludzie zrzu­cają wszys­tkie swe głup­stwa na jedną kupę, tworząc pot­wo­ra, które­go zwą losem. -John Oliver Hobbes


ludzie-zrzu­cają-wszys­tkie-swe-głup­stwa-na jedną-kupę-tworząc-pot­wo­ra-które­go-zwą-losem
Zwa­ne Cytaty: Cu­dow­nie zwa­riowa­ne jest to, że wys­tar­czysz Ty, abym była naj­szczęśliw­szą osobą na świecie. -Nicole


cu­dow­nie-zwa­riowa­ne-jest to-że wys­tar­czysz-ty-abym-była-naj­szczęśliw­szą-osobą-na świecie
Zwa­ne Cytaty: Krok po kro­ku ku całko­wite­mu szczęściu...cho­ler­nie męczący spa­cer, w tym krótkim is­tnieniu zwa­nym Życiem!  -blacksun


krok-po kro­ku-ku całko­wite­mu-szczęściucho­ler­nie-męczący-spa­cer-w tym-krótkim-is­tnieniu-zwa­nym-Życiem 
Zwa­ne Cytaty: Znaczne za­pasy re­zyg­nacji są naj­ważniej­szym ele­men­tem w przy­goto­waniach do podróży zwa­nej życiem. -Arthur Schopenhauer


znaczne-za­pasy-re­zyg­nacji-są naj­ważniej­szym-ele­men­tem-w przy­goto­waniach-do podróży-zwa­nej-życiem
Zwa­ne Cytaty:


całe-życie-pat­rzy­my-w ­den-zły-pun­kt-to tak-zwa­ny-pun­kt-śmier­-~pa­weł-rychlica 
Zwa­ne Cytaty: Nie ma ta­kiego for­te­lu, do które­go nie od­wołałby się człowiek, aby uniknąć pra­cy zwa­nej myśleniem. -Thomas Alva Edison


nie- ­kiego-for­te­lu-do które­go-nie od­wołałby ę-człowiek-aby uniknąć-pra­cy-zwa­nej-myśleniem
Zwa­ne Cytaty: - Świat zwa­riował... -powiedział - nie! -os­tro skwi­tował- świat wa­riuje zaw­sze kiedy sa­mi te­go chcemy... -daniello


 Świat-zwa­riował-powiedział-nie-os­tro-skwi­tował-świat-wa­riuje-zaw­sze-kiedy-­mi-te­go-chcemy
Zwa­ne Cytaty: Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem. -Ryder


za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej
Zwa­ne Cytaty: Jes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cem. Jak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba


jes­tem-mężczyzną- to znaczy-ślep­cem-jak wszys­cy-prze­de-mną-tak-i ja zwa­liłem ę-do dołu-na łeb-na szyję-ożeniłem ę