Związku Cytaty

Związku Cytaty: Uznanie związku małżeńskiego za nierozerwalny to prowokacja do zbrodni. -Napoleon Bonaparte


uznanie-związku-łżeńskiego-za-nierozerwalny-to-prowokacja-do-zbrodni
Związku Cytaty: Moralność może tylko stracić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią
Związku Cytaty: Udany romans może być i w bardzo nieudanym związku. -Regina Kantarska-Koper


udany-romans-może-być-i-w-bardzo-nieudanym-związku
Związku Cytaty: Kobieta jest najbardziej niebezpiecznym składnikiem każdego związku. -Anonim


kobieta-jest-najbardziej-niebezpiecznym-składnikiem-każdego-związku
Związku Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss


Związku Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Związku Cytaty: Naj­większym suk­ce­sem nasze­go związku było to, że się rozstaliśmy. -Katarzyna Wołyniec


naj­większym-suk­­sem-nasze­go-związku-było-to-że ę-rozstaliśmy
Związku Cytaty: Wszystko, co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą. -Karol Marks


wszystko-co-mogę-w-związku-z-tym-powiedzieć-o-sobie-to-że-nie-jestem-marksistą
Związku Cytaty: Jes­tem ko­bietą, lecz cza­sami czuję się mężczyzną w naszym związku.. -AnDree


jes­tem-ko­bietą-lecz-cza­sami-czuję ę-mężczyzną-w naszym-związku
Związku Cytaty: Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego. -Ferdinand de Saussure


język-jest-systemem-znaków-którego-istota-polega-wyłącznie-na-związku-znaczenia-i-obrazu-akustycznego
Związku Cytaty: Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona. -Isaac Newton


absolutna-przestrzeń-w-swojej-własnej-istocie-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym-pozostaje-zawsze-podobna-i-nieporuszona
Związku Cytaty: Trafiłem na różne niedoróbki Pana Boga i w związku z tym moje zaufanie do kobiet uległo poważnej korozji. -Anonim


trafiłem-na-różne-niedoróbki-pana-boga-i-w-związku-z-tym-moje-zaufanie-do-kobiet-uległo-poważnej-korozji
Związku Cytaty: W związku dru­ga oso­ba nie jest ak­to­rem, który reali­zuje nasz sce­nariusz filmowy. -Katarzyna Nosowska


w związku-dru­ga-oso­ba-nie jest ak­to­rem-który-reali­zuje-nasz-sce­nariusz-filmowy
Związku Cytaty: Wspa­niałym doz­na­niem jest za­kochi­wanie się wciąż na no­wo w stałym związku w tym sa­mym mężczyźnie. -loquentia


wspa­niałym-doz­na­niem-jest za­kochi­wanie ę-wciąż-na no­wo-w stałym-związku-w tym-­mym-mężczyźnie
Związku Cytaty: W każdym związku na­poty­kamy na ja­kiś prob­lem, lecz liczy się to żebyśmy ra­zem z niego wyszli. -AnDree


w każdym-związku-na­poty­kamy-na ja­kiś-prob­lem-lecz-liczy ę-to żebyśmy-ra­zem-z niego-wyszli
Związku Cytaty: Najszczęśliwsze, z czystej miłości małżeństwo zawiera tyle samo niedoli, ile chwil szczęścia bywa w najbardziej chłodnym związku. -Maria Dąbrowska


najszczęśliwsze-z-czystej-miłoś-łżeństwo-zawiera-tyle-samo-niedoli-ile-chwil-szczęścia-bywa-w-najbardziej-chłodnym-związku
Związku Cytaty: Mąż, który pragnie szczęśliwego związku, powinien się nauczyć trzymać język za zębami, a książeczkę czekową pod ręką. -Groucho Marx


mąż-który-pragnie-szczęśliwego-związku-powinien-ę-nauczyć-trzymać-język-za-zębami-a-książeczkę-czekową-pod-ręką
Związku Cytaty: Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym. -Isaac Newton


absolutny-prawdziwy-i-matematyczny-czas-sam-z-siebie-i-ze-swojej-własnej-natury-płynie-równo-i-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym