Zwie­dzaj Cytaty

Zwie­dzaj Cytaty: Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035  -Malusia_035


Zwie­dzaj Cytaty: wy­ciągnij swoją dłoń zbliż ku mej osobie nie lękaj się dot­knij de­likat­nie po­liczków roz­grza­nych ust drgających swy­mi opuszkami każdą li­nią papilarną poczuj ich soczystość ma­lino­wy rum spijaj z kan­cików w al­ko­holo­wym szumie klep­sydrę przemierzaj poz­nając mapę skra­wek po skrawku zwie­dzaj zmysłami góry i doliny na­pajając do syta zatrać to­piąc się w mym cieple   -Papużka


Zwie­dzaj Cytaty: Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Zwie­dzaj Cytaty: Te­raz dzieje się grzechów odpust. Do­piero ra­no, ra­no sie odezwiesz, te­raz Cię cicho błagam - Weź mnie! Jak­by pier­wszy raz żądzy miał być upust Zwie­dzaj mo­je ciało jak­by lądem było. niez­na­nym ni To­bie ni mnie. Od­kryj miej­sca gdzie jest Ci miło, kosztuj mnie, na­wet we śnie. Te­raz ja wspi­nam się po Tobie jak­byś góra był, nie sobą. Zas­ta­nawiasz się co zrobię? Zdobędę szczyt, to będzie Twą nagrodą. -Ewerina


Zwie­dzaj Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe


Zwie­dzaj Cytaty: Jeżeli nie możesz zna­leźć w życiu swo­jej


jeżeli-nie możesz-zna­źć-w życiu-swo­jej-dru­giej-połowy-nig­dy-nie po­gar­dzaj-drob­niej­szy­mi-ułam­ka­mi-a może-uda- ę
Zwie­dzaj Cytaty: By­wa często zwie­dzionym, kto lu­bi być chwalonym. -Ignacy Krasicki


by­wa-często-zwie­dzionym-kto-lu­bi-być-chwalonym
Zwie­dzaj Cytaty: W moim og­rodzie marzeń na­wet słoneczni­ki zwie­szają głowy. -Kapitan


w moim-og­rodzie-marzeń-na­wet-słoneczni­ki-zwie­szają-głowy
Zwie­dzaj Cytaty: Sil­na trucizna Za­razem cu­dow­ny lek Zwie się miłością  -Taiyono Kudarashi


sil­na-trucizna-za­razem-cu­dow­ny-lek-zwie ę-miłośą 
Zwie­dzaj Cytaty: Tak pięknie żyje Świat sobą przyozdabia Zwie się motylem 23.08.15  -Lola_♡


tak-pięknie-żyje-Świat-sobą-przyozdabia-zwie ę-motylem-230815 
Zwie­dzaj Cytaty: Żerem zwie­rza pod­bi­jał ser­ca i tak zos­tał zeżar­ty ... -Cykam


Żerem-zwie­rza-pod­bi­jał-ser­ca-i tak-zos­ł-zeżar­ty
Zwie­dzaj Cytaty: zwie­rzy się oswoi jak dob­rze że ma komu dbają o ufność  -Cykam


zwie­rzy ę-oswoi-jak-dob­rze-że  komu-dbają-o ufność 
Zwie­dzaj Cytaty: Ja­kiż piękny byłby świat gdy­by is­tniała re­guła zwie­dza­nia labiryntów. -Umberto Eco


ja­kiż-piękny-byłby-świat-gdy­by-is­tniała-re­guła-zwie­dza­nia-labiryntów
Zwie­dzaj Cytaty: Mo­je życie jest żałos­ne. Os­tatni raz byłem w ko­biecie zwie­dzając Sta­tuę Wolności. -Woody Allen


mo­-życie-jest żałos­ne-os­tatni raz-byłem-w ko­biecie-zwie­dzając-sta­ę-wolnoś
Zwie­dzaj Cytaty: Smutna jest epoka, kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie się naiwnym, a szczere głupim. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


smutna-jest-epoka-kiedy-w-życiu-publicznym-uczciwe-zwie-ę-naiwnym-a-szczere-głupim
Zwie­dzaj Cytaty: Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie. -Johann Wolfgang Goethe


raz-w niebie-ra­doś-na smut­ku-znów-dnie- wie-tyl­ko-kto-kocha-co szczęściem ę-zwie
Zwie­dzaj Cytaty: Zauważono we Francji, iż z chwilą gdy człowiek wchodzi w jakieś grono, od razu przejmuje to, co się zwie l'esprit du corps. -Montesquieu


zauważono-we-francji-iż-z-chwilą-gdy-człowiek-wchodzi-w-jakieś-grono-od-razu-przejmuje-to-co-ę-zwie-l'esprit-corps
Zwie­dzaj Cytaty: W teorii – mi­liony są ścieżek. Wy­bierać by można przez wieczność... W prak­ty­ce – wybór jest jeden. Ta ścieżka zwie się… konieczność. -Papillondenuit


w teorii- mi­liony-są ścieżek-wy­bierać-by można-przez-wieczność-w-prak­ty­- wybór-jest jeden-ta-ścieżka-zwie-ę