Zwierzęta Cytaty

Zwierzęta Cytaty: Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych. -George Orwell


wszystkie-zwierzę-są-sobie-równe-ale-niektóre-zwierzę-są-równiejsze-od-innych
Zwierzęta Cytaty: Gdy zwierzęta ziewają, mają ludzką twarz. -Karl Kraus


gdy-zwierzę-ziewają-mają-ludzką-twarz
Zwierzęta Cytaty: Ludzie to zwierzęta, które myślą ze świat należy do nich. -Anonim


ludzie-to-zwierzę-które-myślą-ze-świat-należy-do-nich
Zwierzęta Cytaty: Niektórzy po­zos­ta­li zwierzęta­mi , z tym , że mie­szkają w be­tono­wym le­sie . -loquentia


niektórzy-po­zos­­li-zwierzę­mi- z tym- że mie­szkają-w be­tono­wym-­sie
Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta mają swoją mowę - ludzie różnią się od nich gadaniem. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta nie mają rozumu lecz tylko człowiek może być głupcem. -Tadeusz Kotarbiński


zwierzę-nie-mają-rozumu-lecz-tylko-człowiek-może-być-głupcem
Zwierzęta Cytaty: Wszystko na świecie ma swój ukryty sens. Ludzie, zwierzęta, drzewa, gwiazdy są hieroglifami. -Nikos Kazantzakis


wszystko-na-świecie-swój-ukryty-sens-ludzie-zwierzę-drzewa-gwiazdy-są-hieroglifami
Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta mogą być przywiązane, ale człowiek nie zaszczepi im nigdy trądu pochlebstwa. -Honore de Balzac


zwierzę-mogą-być-przywiązane-ale-człowiek-nie-zaszczepi-im-nigdy-trą-pochlebstwa
Zwierzęta Cytaty: WRED­NA MAŁPA Uwiel­biała zwierzęta. Poszła do zoo. Już jej nie wypuścili. -Andrea


wred­na-maŁpa-uwiel­biała-zwierzę-poszła-do zoo-już-jej-nie wypuścili
Zwierzęta Cytaty: Kobieta nie umie oddzielić duszy od ciała. Jest istotą niezłożoną, jak zwierzęta. -Charles Baudelaire


kobieta-nie-umie-oddzielić-duszy-od-ciała-jest-istotą-niezłożoną-jak-zwierzę
Zwierzęta Cytaty: Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych. -Krio


ludzie-to zwierzę-opo­wiadają-baj­ki-o otaczającym-ich-świecie-oraz-nich-samych
Zwierzęta Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


Zwierzęta Cytaty: Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę. -Edward Hall


zwierzę-mają-mózg-decydujący-o-ich-zachowaniu-i-adaptowaniu-ę-do-sytuacji-człowiek-oprócz-mózgu-także-kulturę
Zwierzęta Cytaty: By­li niczym zwierzęta, które biją się, prze­bywając w tej sa­mej klat­ce, klatką tą był upływający czas. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Zwierzęta Cytaty: Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból. -Umberto Eco


jed­na-tyl­ko-rzecz-pod­nieca-zwierzę-bar­dziej-ż-roz­kosz-a jest ą-ból
Zwierzęta Cytaty: Zais­te, chciałoby się po­wie­dzieć, że ludzie są diabłami na ziemi, a zwierzęta dręczo­nymi przez nich duszami. -Arthur Schopenhauer


zais­te-chciałoby ę-po­wie­dzieć-że ludzie-są diabłami-na ziemi-a zwierzę-dręczo­nymi-przez-nich-duszami
Zwierzęta Cytaty: Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka - ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną. -Artur Schopenhauer


jest-jeden-aspekt-pod-którym-zwierzę-przewyższają-człowieka-ich-łagodne-spokojne-cieszenie-ę-chwilą-obecną
Zwierzęta Cytaty: Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi. -Jan Fedorowicz


ludzie-dzielą-ę-na-ludzi-i-zwierzę-kobiety-na-kobiety-i-gę