Zwycięstwo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zwycięstwo Cytaty: Kultura przynosi także i zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę. -Platon
kultura-przynosi-także-i-zwycięstwo-choć-zwycięstwo-czasem-obniża-kulturę
Zwycięstwo Cytaty: Najwartościowsze jest to zwycięstwo, które nosiliśmy w sobie, zwycięstwo istotne postępuje w ślad za nim. -Henryk Mann
najwartościowsze-jest-to-zwycięstwo-które-nosiliśmy-w-sobie-zwycięstwo-istotne-postępuje-w-ślad-za-nim
Zwycięstwo Cytaty: Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta. -Benjamin Franklin
jeśli-wdajesz-ę-w-spory-dyskusje-i-kłótnie-możesz-czasem-osiągnąć-zwycięstwo-ale-będzie-to-zwycięstwo-próżne-ponieważ-nigdy-nie
Zwycięstwo Cytaty: Śmierć albo zwycięstwo! -Tadeusz Kościuszko
Zwycięstwo Cytaty: Zwycięstwo kocha troskę. -Blaise Pascal
Zwycięstwo Cytaty: Po­zory klęski ułat­wiają zwycięstwo. -Dominik Opolski
po­zory-klęski-ułat­wiają-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Nie zawsze zwycięstwo przynosi radość. -Leonid Teliga
nie-zawsze-zwycięstwo-przynosi-radość
Zwycięstwo Cytaty: Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. -Jean De La Fontaine
Zwycięstwo Cytaty: Największe zwycięstwo nad kobietą to uciec od niej. -Napoleon Bonaparte
największe-zwycięstwo-nad-kobietą-to-uciec-od-niej
Zwycięstwo Cytaty: W czarnym aksamicie nieskończoności zwycięstwo będzie człowieka. -Ajschylos
w-czarnym-aksamicie-nieskończonoś-zwycięstwo-będzie-człowieka
Zwycięstwo Cytaty: Mistrz walki osiąga zwycięstwo bez gniewu. -Sun Tzu
mistrz-walki-osiąga-zwycięstwo-bez-gniewu
Zwycięstwo Cytaty: Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. -Tytus Liwiusz
lepszy-jest-pewny-pokój-ż-spodziewane-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Walczę, by przezwyciężyć słabość, strach, by odnieść zwycięstwo nad sobą. -James Joyce
walczę-by-przezwyciężyć-słabość-strach-by-odnieść-zwycięstwo-nad-sobą
Zwycięstwo Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz
lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Ważne jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa. -Ajschylos
ważne-jest-nie-zwycięstwo-lecz-właściwe-wykorzystanie-zwycięstwa
Zwycięstwo Cytaty: Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. -Józef Pił‚sudski
być-zwyciężonym-i-nie-ulec-to-zwycięstwo-zwyciężyć-i-spocząć-na-laurach-to-klęska
Zwycięstwo Cytaty: Jeśli żyjesz dość długo, spostrzegasz, iż każ zwycięstwo obraca się w klęskę. -Simone de Beauvoir
jeśli-żyjesz-dość-długo-spostrzegasz-iż-każ-zwycięstwo-obraca-ę-w-klęskę
Zwycięstwo Cytaty: Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej. -Józef Piłsudski
zwycięstwo-samo-nie-jest-niczym-innym-jak-złamaniem-woli-przeciwnej
Zwycięstwo Cytaty: Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia. -Władysław Grzeszczyk
dopóki-zwycięstwo-jednych-w-klęsce-drugich-dopóty-żadna-klęska-nie-jest-ostatnia
Zwycięstwo Cytaty: Odnieść zwycięstwo nad sercem jest pięknie, ale jeszcze piękniej przez serce zwyciężyć. -Fryderyk Schiller
odnieść-zwycięstwo-nad-sercem-jest-pięknie-ale-jeszcze-piękniej-przez-serce-zwyciężyć
Zwycięstwo Cytaty: Żyć tak, by móc w lus­trze spoj­rzeć so­bie w oczy z sa­tys­fak­cją, to zwycięstwo. -Ryder
Żyć-tak-by móc-w lus­trze-spoj­rzeć-so­bie-w oczy-z ­tys­fak­cją-to zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Dla wielkich czynów niewiele pomaga zbytnia przezorność i zimna odwaga. Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. -Jean De La Fontaine
dla-wielkich-czynów-niewiele-pomaga-zbytnia-przezorność-i-zimna-odwaga-zapał-nie-mędrkowanie-odnosi-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce. -Dave Weinbaum
zwycięstwo-jest-rzeczą-ważną-lecz-najważniejszy-jest-udział-w-walce
Zwycięstwo Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo. -Homer
rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dawać-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo. -Homer
rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dać-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Żadne zwycięstwo nie oparte na świadomości mas nie jest ostatecznym ani pewnym. -Stanisław Brzozowski
Żadne-zwycięstwo-nie-oparte-na-świadomoś-mas-nie-jest-ostatecznym-ani-pewnym
Zwycięstwo Cytaty: Sprawa nasza jest słuszna. Wróg będzie rozgromiony. Zwycięstwo będzie do nas należeć. -Wiaczesław Mołotow
sprawa-nasza-jest-słuszna-wróg-będzie-rozgromiony-zwycięstwo-będzie-do-nas-należeć
Zwycięstwo Cytaty: Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście. -Violetta Villas
wiara-jedyna-wiara-w-boga-to-jest-cud-prawdziwy-zwycięstwo-objawienie-prawdziwe-szczęście
Zwycięstwo Cytaty: Miłość do ojczyzny, pomnożona o nienawiść do wroga - tylko taka miłość przyniesie nam zwycięstwo. -Mikołaj Ostrowski
miłość-do-ojczyzny-pomnożona-o-nienawiść-do-wroga-tylko-taka-miłość-przyniesie-nam-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo. -Mikołaj Gomez Davilla
reakcjonistą-jest-każdy-kto-nie-jest-gotów-płacić-każdej-ceny-za-swoje-zwycięstwo
Zwycięstwo Cytaty: Sprawdzianem naszej godności narodowej będzie to, czy potrafimy przyzwyczaić się do myśli, że rokowania nie są konfliktami, w których chodzi o zwycięstwo lub klęskę. -John Fitzgerald Kennedy
sprawdzianem-naszej-godnoś-narodowej-będzie-to-czy-potrafimy-przyzwyczaić-ę-do-myśli-że-rokowania-nie-są-konfliktami-w-których-chodzi-o
Zwycięstwo Cytaty: Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą, musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa -Zig Ziglar
jesteś-urodzony-by-zwyciężać-jednakże-aby-być-zwycięzcą-musisz-zaplanować-zwycięstwo-przygotować-ę-do-zwycięstwa-i-oczekiwać-zwycięstwa
Zwycięstwo Cytaty: Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa. -Zig Ziglar
jesteś-urodzony-by-zwyciężać-jednakże-aby-być-zwycięzcą-musisz-zaplanować-zwycięstwo-przygotować-ę-do-zwycięstwa-i-oczekiwać
Zwycięstwo Cytaty: Ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty to ci, którzy posiadają wizję zanim jeszcze nagroda jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny. -John Maxwell
ludzie-którzy-wciąż-zdobywają-szczyty-to-którzy-posiadają-wizję-zanim-jeszcze-nagroda-jest-wygrana-widzą-zwycięstwo-wcześniej-ż
Zwycięstwo Cytaty: Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy