Zwyczaj Cytaty

Zwyczaj Cytaty: Kiedy miłość weszła w treść życia, w zwyczaj, zda­wało mi się niepo­dobieństwem, żeby ten zwyczaj zos­tał przer­wa­ny bez zniszcze­nia za­razem wszys­tkich in­nych źródeł życia. -Aleksander Dumas


Zwyczaj Cytaty: Jak łat­wo zwyczaj­ny lęk zmienić w obłęd. -Edyta Bartosiewicz


jak-łat­wo-zwyczaj­ny-lęk-zmienić-w obłęd
Zwyczaj Cytaty: Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett


historia-zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że-ją-zmieniają
Zwyczaj Cytaty: His­to­ria ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett


his­to­ria- zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że ją zmieniają
Zwyczaj Cytaty: zwyczaj­nie lubię się do Ciebie przytulić objąłem życie  -Cykam


zwyczaj­nie-lubię-ę-do ciebie-przytulić-objąłem-życie 
Zwyczaj Cytaty: Niech licho porwie tego, kto wprowadził zwyczaj składania wizyt. -Carlo Goldoni


niech-licho-porwie-tego-kto-wprowadził-zwyczaj-składania-wizyt
Zwyczaj Cytaty: Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Zwyczaj Cytaty: Bohater: Dawniej mieliśmy zwyczaj kanonizowania naszych bohaterów, obecnie ich trywializujemy. -Oscar Wilde


bohater-dawniej-mieliśmy-zwyczaj-kanonizowania-naszych-bohaterów-obecnie-ich-trywializujemy
Zwyczaj Cytaty: Mężczyz­na, który poślu­bi brzydką dziew­czynę jest zwyczaj­nym leniem. -Francoise Sagan


mężczyz­na-który-poślu­bi-brzydką-dziew­czynę-jest zwyczaj­nym-leniem
Zwyczaj Cytaty: Pa­sożyt­nicze żywota Po­jawiają się zwyczaj­nie nieproszeni. Tak na krzy­wy ryj. -Papużka


pa­sożyt­nicze-żywota-po­jawiają-ę-zwyczaj­nie-nieproszeni-tak-na krzy­wy-ryj
Zwyczaj Cytaty: Starzy przyjaciele są najlepsi. Król Jakub miał zwyczaj wołać swoje stare buty - były najwygodniejsze do noszenia. -John Seldon


starzy-przyjaciele-są-najlepsi-król-jakub-miał-zwyczaj-wołać-swoje-stare-buty-były-najwygodniejsze-do-noszenia
Zwyczaj Cytaty: Co pros­tej myśli zwyczaj­nie się wymyka; Umysł mój jest kla­syczny, dusza romantyka. -SirNobody


co pros­tej-myśli-zwyczaj­nie ę-wymyka-umysł-mój-jest kla­syczny-dusza-romantyka
Zwyczaj Cytaty: W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych. -Montesquieu


w-chinach-karze-ę-ojców-za-błędy-dzieci-taki-sam-zwyczaj-byl-w-peru-i-to-wypływa-również-z-pojęć-despotycznych
Zwyczaj Cytaty: tak bar­dzo bałam się miłość, że kiedy po­wie­działeś mi kocham Cię ja zwyczaj­nie stchórzyłam i uciekłam.. -szaralalka


tak-bar­dzo-bałam ę-miłość-że kiedy-po­wie­działeś-mi kocham-cię-ja zwyczaj­nie-stchórzyłam-i uciekłam
Zwyczaj Cytaty: Ja lu­bię dzi­waków, Raczej trud­no zaufać ko­muś, kto na ta­kim świecie umie zwyczaj­nie wyglądać i nor­malnie żyć. -Haruki Murakami


ja lu­bię-dzi­waków-raczej-trud­no-zaufać-ko­muś-kto-na ­kim-świecie-umie-zwyczaj­nie-wyglądać-i nor­malnie-żyć
Zwyczaj Cytaty: Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować... -Majka_Majdan


boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować
Zwyczaj Cytaty: Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk


och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Zwyczaj Cytaty: Źródłem sławy te­go wład­cy był zwyczaj od­ci­nania wro­gom warg i nóg, by po­tem obiecy­wać im wol­ność, jeśli prze­biegną przez mias­to grając na trąbce. -P » Terry Pratchett » Mort


Źródłem-sławy-te­go-wład­cy-był-zwyczaj-od­­nania-wro­gom-warg-i nóg-by po­tem-obiecy­wać-im wol­ność-śli-prze­biegną-przez