Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty

Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Prawdę zwykło się mówić w gniewie. -Mikołaj Gogol


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Cokolwiek poczęte w gniewie, kończy się niesławą. -Benjamin Franklin


cokolwiek-poczęte-w-gniewie-kończy-ę-niesławą
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Jeśli dwie osoby rozstają się w gniewie, to znaczy, że łączyły je zbyt bliskie stosunki. -Paul Ambroise Valery


jeśli-dwie-osoby-rozstają-ę-w-gniewie-to-znaczy-że-łączyły-zbyt-bliskie-stosunki
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Nigdy nie zapominaj, co mówią do ciebie w gniewie. -Henry Ward Beecher


nigdy-nie-zapominaj-co-mówią-do-ciebie-w-gniewie
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Nie w gniewie, lecz w po­koju człowiek szczy­ty zdo­bywa. Bo to złość się pa­li, a nie dob­ro­ci skrzydła. -Devin


nie-w gniewie-lecz-w po­koju-człowiek-szczy­ty-zdo­bywa-bo to złość ę-pa­li-a nie dob­ro­-skrzydła
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne


wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć. -Carlo Goldoni


gdy-kobieta-jest-w-gniewie-cztery-łe-pocałunki-wystarczą-aby-ją-pocieszyć
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Gdy kobieta jest w wielkim gniewie, pocałunek nie pomoże. Trzeba ją pocałować przynajmniej cztery razy. -Carlo Goldoni


gdy-kobieta-jest-w-wielkim-gniewie-pocałunek-nie-pomoże-trzeba-ją-pocałować-przynajmniej-cztery-razy
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Umiarkowanie w gniewie jest cnotą, ale umiarkowanie w przestrzeganiu zasad moralnych to grzech. -Thomas Paine


umiarkowanie-w-gniewie-jest-cnotą-ale-umiarkowanie-w-przestrzeganiu-zasad-moralnych-to-grzech
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował. -Ambrose Bierce


jeśli-będziesz-prze­mawiał-w gniewie-będą-to słowa-których-zaw­sze-będziesz-żałował
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter


pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie