Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty

Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński


Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Ciem­ność... kiedy wszys­tko co znałeś i kochałeś zos­ta­je ci zab­ra­ne... Myślisz je­dynie o swym gniewie, niena­wiści, na­wet o zemście... i wte­dy nikt cię nie uratuje. -Masashi Kishimoto


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro


z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew


pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin


ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Ucz swoje dzieci milczeć - mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin


ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco


miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: O czym nie da się mówić, to się mu­si przemilczeć. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: ...na­deszły cza­sy, gdy każdy boi się mówić prawdę... -George Orwell


na­deszły-cza­sy-gdy-każdy-boi ę-mówić-prawdę
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco


miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Ucz swo­je dzieci mil­czeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin


ucz-swo­-dzieci-mil­czeć-mówić nauczą ę-same
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Wielką siłą głupców jest to, że nie boją się mówić głupstw. -George Bernard Shaw


wielką-łą-głupców-jest-to-że-nie-boją-ę-mówić-głupstw
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis


o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której trochę się znam. -Oscar Wilde


lubię-mówić-o-niczym-jest-to-jedyna-rzecz-na-której-trochę-ę-znam
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Nigdy nie należy mówić o śmierci! Drażni się tym zły los. -Margaret Mitchell


nigdy-nie-należy-mówić-o-śmierci-draż-ę-tym-zły-los
Zwykło Się Mówić W Gniewie Cytaty: Ludzie uczą się mówić, a przecież najważniejsza jest wiedza, jak i kiedy milczeć. -Lew Tołstoj


ludzie-uczą-ę-mówić-a-przecież-najważniejsza-jest-wiedza-jak-i-kiedy-milczeć