Zysk Cytaty

Zysk Cytaty: Każdy zysk jest dobry. -Cyceron


każdy-zysk-jest dobry
Zysk Cytaty: Dojrzewać do ubóstwa. To wielki zysk. -Anna Kamieńska


Zysk Cytaty: Człowiek odczuwa przyjemność, kiedy zdobywa zysk. -Bias z Prieny


człowiek-odczuwa-przyjemność-kiedy-zdobywa-zysk
Zysk Cytaty: Pasja, która generuje zysk, to najlepsza inwestycja. -Mateusz Hęciak


pasja-która-generuje-zysk-to-najlepsza-inwestycja
Zysk Cytaty: Nie rzadko czysty zysk pochodzi z brudnej roboty. -Zbigniew Hołodiuk


nie-rzadko-czysty-zysk-pochodzi-z-brudnej-roboty
Zysk Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
Zysk Cytaty: Bacz wpierw na oddawanie zasług, zanim spojrzysz na zysk -Henry Ford


bacz-wpierw-na-oddawanie-zasług-zanim-spojrzysz-na-zysk
Zysk Cytaty: Nie­rzad­ko czys­ty zysk pochodzi z brud­nej roboty. -Zbigniew Hołodiuk


nie­rzad­ko-czys­ty-zysk-pochodzi-z brud­nej-roboty
Zysk Cytaty: Człowiek od­czu­wa przy­jem­ność, kiedy zdo­bywa zysk. -Bias z Prieny


człowiek-od­czu­wa-przy­jem­ność-kiedy-zdo­bywa-zysk
Zysk Cytaty: Jeśli, żeby zarabiać podwójnie, trzeba dwa razy tyle pracować, to nie widzę, gdzie tu jest jakiś zysk? -Lucjan Kydryński


jeśli-żeby-zarabiać-podwójnie-trzeba-dwa-razy-tyle-pracować-to-nie-widzę-gdzie-jest-jakiś-zysk
Zysk Cytaty: Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest [. . . ], jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic. -Blaise Pascal


zważmy-zysk-i-stratę-zakładając-że-bóg-jest-śli-wygrasz-zyskujesz-wszystko-śli-przegrasz-nie-tracisz-nic
Zysk Cytaty: Zysk nie jest wy­jaśnieniem, przyczyną czy rac­jo­nalną przesłanką zacho­wań i de­cyz­ji biz­ne­sowych, lecz raczej tes­tem ich zasadności. -Peter Drucker


zysk-nie jest wy­jaśnieniem-przyczyną-czy-rac­jo­nalną-przesłanką-zacho­wań-i de­cyz­ji-biz­ne­sowych-lecz-raczej-­tem-ich
Zysk Cytaty: Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic. -Blaise Pascal


zważmy-zysk-i stratę-zakładając-że bóg-jest - śli-wyg­rasz-zys­ku­jesz-wszys­tko-śli-przeg­rasz-nie tra­cisz-nic
Zysk Cytaty: Zysk jest dla fir­my tym, czym pożywienie dla or­ga­niz­mu. Jest ko­nie­cznością, ale ko­nie­czność nie mu­si być ce­lem. Kto nie je – umiera. Ale kto żyje, aby jeść, ten ma życie krótkie i ubo­gie. Z fir­ma­mi jest podobnie. -Andrzej Blikle