Zza Klat­ki Cytaty

Zza Klat­ki Cytaty: Ptak i klat­ka są dla siebie stworze­ni. Ale człowiek nie chce klat­ki mniej­szej niż cały świat. -Fryderyk Chrystian Hebbel


ptak-i klat­ka-są dla-siebie-stworze­-ale człowiek-nie chce-klat­ki-mniej­szej-ż-cały-świat
Zza Klat­ki Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Zza Klat­ki Cytaty: Słońce zza chmury. Nie lu­bię poniedziałków. Po­nuro jakoś. -PINGWINIOWATY


słoń-zza-chmury-nie-lu­bię-poniedziałków-po­nuro-jakoś
Zza Klat­ki Cytaty: Łat­wiej do­gadać się w mil­cze­niu niż zza ba­ryka­dy słów. -Manuela Gretkowska


Łat­wiej-do­gadać ę-w mil­cze­niu-ż-zza-ba­ryka­dy-słów
Zza Klat­ki Cytaty: Znałem ko­bietę z ta­kim ze­zem, że jak płakała, to łzy ściekały jej zza uszu. -Julian Tuwim


znałem-ko­bietę-z ­kim-ze­zem-że jak płakała-to łzy-ściekały-jej-zza-uszu
Zza Klat­ki Cytaty: Tyl­ko wewnątrz w klat­ce żeber trze­począ listopady  -woda_słodzona


tyl­ko-wewnątrz-w-klat­-żeber-trze­począ-listopady 
Zza Klat­ki Cytaty: Ot­warte wrota ptaszę od­le­ciało, choć klat­ka ze złota  -to_tylko_łzy


ot­warte-wrota-ptaszę-od­­ciało-choć-klat­ka-ze złota 
Zza Klat­ki Cytaty: Rudzi­ka w klat­ce uwięzienie, Wpra­wia niebiosa w oburzenie. -William Blake


rudzi­ka-w klat­-uwięzienie-wpra­wia-niebiosa-w oburzenie
Zza Klat­ki Cytaty: Klat­ka może być schro­nieniem, ale nig­dy domem. -Papillondenuit


klat­ka-może-być-schro­nieniem-ale-nig­dy-domem
Zza Klat­ki Cytaty: Prestidigitatorzy historii: potrafią zza pazuchy wydobyć gołębia, by następnie jako jastrzębiowi kazać mu wyfruwać z rękawa. -Zbigniew Waydyk


prestidigitatorzy-historii-potrafią-zza-pazuchy-wydobyć-gołębia-by-następnie-jako-jastrzębiowi-kazać-mu-wyfruwać-z-rękawa
Zza Klat­ki Cytaty: Klat­ka drży w ciszy, chro­ni - świ­tem wskrzeszo­ne ,  ka­mien­ne rysy. -Vergil


klat­ka-drży-w ciszy-chro­- świ­tem-wskrzeszo­ne- -ka­mien­ne-rysy
Zza Klat­ki Cytaty: BMW oj­ca, z 


bmw-oj­ca-z ne­-ba­jer-po ste­rydzie-klat­ka-i-co  po­wie­dzieć-by spławić-gagatka 
Zza Klat­ki Cytaty: drażli­wości w zoo klat­ki za­mie­szkują nie  bes­tie smacznie spią  -Cykam


drażli­woś-w zoo-klat­ki-za­mie­szkują-nie -bes­tie-smacznie-spią 
Zza Klat­ki Cytaty: Ptak zam­knięty w złotej klat­ce nig­dy nie będzie szczęśli­wy, ja osaczo­na przez Ciebie też. -bluecaffe


ptak-zam­knięty-w złotej-klat­-nig­dy-nie będzie-szczęśli­wy-ja osaczo­na-przez-ciebie-też
Zza Klat­ki Cytaty: W złotej klat­ce pręty tak sa­mo gru­be jak w każdej innej. Z cyk­lu po­wieści


w złotej-klat­-pręty-tak-­mo-gru­be-jak w każdej-innej-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Zza Klat­ki Cytaty: By­li niczym zwierzęta, które biją się, prze­bywając w tej sa­mej klat­ce, klatką tą był upływający czas. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Zza Klat­ki Cytaty: Słońce jas­no świecące na czys­tym niebie nig­dy nie da ta­kiego ciepła, jak w mo­men­cie, gdy do­piero wychy­la się zza chmur. -to_tylko_łzy


słoń-jas­no-świecą-na czys­tym-niebie-nig­dy-nie da ­kiego-ciepła-jak w mo­men­cie-gdy-do­piero-wychy­ ę-zza-chmur
Zza Klat­ki Cytaty: Piękna i miła cieszynianka poz­nała zza Olzy bratanka, ra­no oraz przed południem po­kazała mu bro­war, studnię, aż w końcu poz­była się wianka. -adamzjawora


piękna-i miła-cieszynianka-poz­nała-zza-olzy-bratanka-ra­no-oraz-przed-południem-po­kazała-mu bro­war-studnię-aż-w końcu-poz­była ę