św. Teresa Z Ávila Cytaty

św. Teresa Z Ávila Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila


mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Niesłusznie jest myśleć, że nie ma mod­litwy, jeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia. -św. Teresa z Ávila


niesłusznie-jest myść-że nie  mod­litwy-śli ę-nie  cza­su-i możli­woś-odosobnienia
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych. -św. Teresa z Ávila


cel-mod­litwy-znaj­dziemy-raczej-w miłoś-i w prak­tycznych-efek­tach-wo­li-ż-w spe­kulac­jach-intelektualnych
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona. -św. Teresa z Ávila


trze­ba-umieć-chwy­ć-pa­na-bo­ga-za ser­-to jest je­go-słaba-strona
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Bóg i ja - razem tworzymy większość. -Teresa z Avila Św


św. Teresa Z Ávila Cytaty: Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce: to jest Jego słaba strona. -Teresa z Avila Św


trzeba-umieć-pana-boga-chwytać-za-serce-to-jest-jego-słaba-strona
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Modlitwa jest pryjacielskim spotkanie Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lec na wielkiej miłości. -Teresa z Avila Św


modlitwa-jest-pryjacielskim-spotkanie-bogiem-o-którym-wiem-że-mnie-kocha-nie-polega-ona-na-wielkim-myśleniu-lec-na-wielkiej-miłoś
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości. -Teresa Św


bóg-nie-potrzebuje-naszych-dzieł-lecz-jedynie-naszej-miłoś
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Umieram dlatego, ze nie mogę umrzeć. -Teresa Św


umieram-dlatego-ze-nie-mogę-umrzeć
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora. -Teresa Św


fundamentem-gmachu-doskonałoś-jest-pokora
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Ja nie umieram, ja wstępuję do życia. -Teresa Św


ja-nie-umieram-ja-wstępuję-do-życia
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Pan Bóg zawsze dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć. -Teresa Św


pan-bóg-zawsze-dawał-mi-pragnienie-tego-czym-chciał-mnie-obdarzyć
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Każda myśl dostępna jest każdemu - jeden jest w niej królem, a inny pastuszkiem. -Teresa Nietyksza


każda-myśl-dostępna-jest-każdemu-jeden-jest-w-niej-królem-a-inny-pastuszkiem
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Najlepszy dystans to dystans czasu. -Teresa Nietyksza


św. Teresa Z Ávila Cytaty: Nasze przyjaźnie starzeją się razem z nami. -Teresa Nietyksza


nasze-przyjaźnie-starzeją-ę-razem-z-nami
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza


św. Teresa Z Ávila Cytaty: Nie wszystko złoto, co się świeci. Pewniejsze są stare srebra. -Teresa Nietyksza


nie-wszystko-złoto-co-ę-świeci-pewniejsze-są-stare-srebra
św. Teresa Z Ávila Cytaty: Można się pocieszać i tym, że głupim szczęście sprzyja. -Teresa Nietyksza


można-ę-pocieszać-i-tym-że-głupim-szczęście-sprzyja