Adam Mickiewicz Cytaty

Adam Mickiewicz Cytaty: Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. -Adam Mickiewicz


mędrzec-zwyczajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadzwyczajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Adam Mickiewicz Cytaty: Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona. -Adam Mickiewicz


Adam Mickiewicz Cytaty: Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. -Adam Mickiewicz


krzyż-wbity-na-golgocie-tego-nie-wybawi-kto-sam-na-sercu-swoim-krzyża-nie-wystawi
Adam Mickiewicz Cytaty: Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie. -Adam Mickiewicz


kto-nie-doznał-goryczy-razu-ten-nie-dozna-słodyczy-w-niebie
Adam Mickiewicz Cytaty: Kto nigdy nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. -Adam Mickiewicz


kto-nigdy-nie-dotknął-ziemi-razu-ten-nigdy-nie-może-być-w-niebie
Adam Mickiewicz Cytaty: Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w-każdym-miejscu-i-o-każdej-dobie-gdziem-z-tobą-płakał-gdziem-ę-z-tobą-bawił-wszędzie-i-zawsze-będę-ja-przy-tobie-bom-wszędzie
Adam Mickiewicz Cytaty: W ojczyźnie serce me zostało. -Adam Mickiewicz


Adam Mickiewicz Cytaty: Lepszy w wolności kęsek byle jaki niż w niewoli przysmaki. -Adam Mickiewicz


lepszy-w-wolnoś-kęsek-byle-jaki-ż-w-niewoli-przysmaki
Adam Mickiewicz Cytaty: Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć. -Adam Mickiewicz


tylko-to-dzieło-czegoś-jest-warte-z-którego-człowiek-może-ę-poprawić-i-mądroś-nauczyć
Adam Mickiewicz Cytaty: Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. -Adam Mickiewicz


litwo-ojczyzno-moja-ty-jesteś-jak-zdrowie-ile-ę-trzeba-cenić-ten-tylko-ę-dowie-kto-ę-stracił-dziś-piękność-twą-w-całej-ozdobie-widzę-i
Adam Mickiewicz Cytaty: O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze. -Adam Mickiewicz


o-ile-powiększycie-i-polepszycie-duszę-waszą-o-tyle-polepszycie-prawa-wasze-i-powiększycie-granice-wasze
Adam Mickiewicz Cytaty: O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy. -Adam Mickiewicz


o-ile-ę-dusza-wzruszy-tyle-boga-wzruszy-o-ile-dusza-w-bogu-o-tyle-bóg-w-duszy
Adam Mickiewicz Cytaty: O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz


o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
Adam Mickiewicz Cytaty: Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura. -Adam Mickiewicz


tam-dojdę-gdzie-graniczą-stwórca-i-natura
Adam Mickiewicz Cytaty: Miej serce i patrzaj w serce! -Adam Mickiewicz


Adam Mickiewicz Cytaty: Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił. -Adam Mickiewicz


Adam Mickiewicz Cytaty: Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim, gadać o nim i pisać do niego zabronim; mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych krocie. -Adam Mickiewicz


wygnaliśmy-z-serc-boga-weźmiem-dobra-po-nim-gadać-o-nim-i-pisać-do-niego-zabronim-mamy-nań-sto-gąb-brzmiących-i-piór-ostrych-krocie
Adam Mickiewicz Cytaty: Zbytkiem słodyczy na ziemi Jesteśmy nieszczęśliwemi. -Adam Mickiewicz


zbytkiem-słodyczy-na-ziemi-jesteśmy-nieszczęśliwemi