Adamzjawora Cytaty

Adamzjawora Cytaty: nie myśl o szczęściu a wtedy ono do ciebie zapuka uśmie­chnie się skrad­nie całusa przytuli wypieści i pójdzie szu­kać... szczęścia  -adamzjawora


nie myśl-o szczęściu-a-wtedy-ono-do ciebie-zapuka-uśmie­chnie-ę-skrad­nie-całusa-przytuli-wypieś-i-pójdzie-szu­kać-szczęścia 
Adamzjawora Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś okryta pe­leryną snu  -adamzjawora


roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-okryta-pe­leryną-snu 
Adamzjawora Cytaty: Cza­sem się zdarza, że po­luje na Pegaza. -adamzjawora


cza­sem ę-zdarza-że-po­luje-na pegaza
Adamzjawora Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora


kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
Adamzjawora Cytaty: Uśmie­cham się do twych wspom­nień prag­nień przeżyć więc uśmie­chnij się choć raz do mnie a wte­dy cały za­mienię się w uśmiech  -adamzjawora


uśmie­cham ę-do twych-wspom­nień-prag­nień-przeżyć-więc-uśmie­chnij-ę-choć-raz-do mnie-a-wte­dy-cały-za­mienię ę-w-uśmiech 
Adamzjawora Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś otulona pe­leryną snu szep­tałem do nich frywolnie od­po­wiadały różanym uśmiechem cieszę się że będą pamiętać  -adamzjawora


roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-otulona-pe­leryną-snu-szep­łem-do nich-frywolnie-od­po­wiadały-różanym-uśmiechem-cieszę-ę
Adamzjawora Cytaty: dziś ucałowałem twe usta na fotografii mo­jej nieus­tającej tęsknoty  -adamzjawora


dziś-ucałowałem-twe-usta-na-fotografii-mo­jej-nieus­tającej-tęsknoty 
Adamzjawora Cytaty: Ta­ka je­go krasa: lu­bi piąte­go asa. -adamzjawora


ta­ka-­go-krasa-lu­bi-piąte­go-asa
Adamzjawora Cytaty: Każda władza mu dogadza. -adamzjawora


Adamzjawora Cytaty: złapałem twój uśmiech więc przyjdź myśla­mi po je­go czar i zos­tań nimi we mnie  -adamzjawora


złapałem-twój-uśmiech-więc-przyjdź-myś­mi-po-­go-czar-i-zos­ń-nimi-we-mnie 
Adamzjawora Cytaty: tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą  -adamzjawora


tak-naprawdę-tyl­ko-przy-tobie-niebo-zachwy­ca-słońcem-i-gro­zi-burzą 
Adamzjawora Cytaty: ilek­roć do­tykam twych piersi bryzą tęsknoty one proszą mnie o real­ny bis  -adamzjawora


ilek­roć-do­tykam-twych-piersi-bryzą-tęsknoty-one-proszą-mnie-o-real­ny-bis 
Adamzjawora Cytaty: długo żeglowałem po oceanie twych włosów za­nim wpłynąłem do portu twych ust  -adamzjawora


długo-żeglowałem-po-oceanie-twych-włosów-za­nim-wpłynąłem-do-portu-twych-ust 
Adamzjawora Cytaty: na śniada­nie był do­tyk naszych dłoni na obiad głębo­kie spojrzenia na ko­lację po­wiew tęsknoty a w nocy nie od­czu­waliśmy już głodu  -adamzjawora


na śniada­nie-był-do­tyk-naszych-dłoni-na-obiad-głębo­kie-spojrzenia-na-ko­lację-po­wiew-tęsknoty-a-w nocy-nie-od­czu­waliśmy-już
Adamzjawora Cytaty: Nie po­może mydło, gdy życie obrzydło. -adamzjawora


nie-po­może-mydło-gdy-życie-obrzydło
Adamzjawora Cytaty: Cza­sem fraszka bo­gat­sza w treści od bar­dzo ob­szer­nej powieści. -adamzjawora


cza­sem-fraszka-bo­gat­sza-w treś-od-bar­dzo-ob­szer­nej-powieś
Adamzjawora Cytaty: opierają się o siebie plecami i śmieją się a ludzie miotają się po­między nimi  -adamzjawora


opierają ę-o siebie-plecami-i-śmieją-ę-a-ludzie-miotają-ę-po­między-nimi 
Adamzjawora Cytaty: Piękna i miła cieszynianka poz­nała zza Olzy bratanka, ra­no oraz przed południem po­kazała mu bro­war, studnię, aż w końcu poz­była się wianka. -adamzjawora


piękna-i miła-cieszynianka-poz­nała-zza-olzy-bratanka-ra­no-oraz-przed-południem-po­kazała-mu bro­war-studnię-aż-w końcu-poz­była ę