Adolf Nowaczyński Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Adolf Nowaczyński Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Adolf Nowaczyński Cytaty: Kobieta to jest coś, co się absolutnie nie da ogarnąć naszymi marnymi pięciu zmysłami. -Adolf Nowaczyński
kobieta-to-jest-coś-co-ę-absolutnie-nie-da-ogarnąć-naszymi-marnymi-pięciu-zmysłami
Adolf Nowaczyński Cytaty: Podobno i Prawda jest tylko kokietką uchylającą rozkosznie spódniczki. -Adolf Nowaczyński
podobno-i-prawda-jest-tylko-kokietką-uchylającą-rozkosznie-spódniczki
Adolf Nowaczyński Cytaty: Krytyk powinien być otwartą źrenicą prawd jutra, zamkniętą źrenicą kłamstw wczorajszych. -Adolf Nowaczyński
krytyk-powinien-być-otwartą-źrenicą-prawd-jutra-zamkniętą-źrenicą-kłamstw-wczorajszych
Adolf Nowaczyński Cytaty: Czas - najlepszy sędzia. -Adolf Nowaczyński
Adolf Nowaczyński Cytaty: Obok bogów narodowych, bożków lokalnych są jeszcze bałwany epokowe. -Adolf Nowaczyński
obok-bogów-narodowych-bożków-lokalnych-są-jeszcze-bałwany-epokowe
Adolf Nowaczyński Cytaty: Z ochotą zrzekamy się własnych korzyści, byleśmy zagwarantowaną mieli szkodę bliźniego. -Adolf Nowaczyński
z-ochotą-zrzekamy-ę-własnych-korzyś-byleśmy-zagwarantowaną-mieli-szkodę-bliźniego
Adolf Nowaczyński Cytaty: I psychiatrzy miewają halucynacje; najstraszniejszą ich halucynacją jest świat bez obłąkanych. -Adolf Nowaczyński
i-psychiatrzy-miewają-halucynacje-najstraszniejszą-ich-halucynacją-jest-świat-bez-obłąkanych
Adolf Nowaczyński Cytaty: Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać. -Adolf Nowaczyński
kto-chce-czytać-aforyzmy-które-by-mu-ę-zupełnie-podobały-musi-sam-pisać
Adolf Nowaczyński Cytaty: Obok bogów narodowych, bożków lokalnych, są jeszcze bałwany epokowe. -Adolf Nowaczyński
obok-bogów-narodowych-bożków-lokalnych-są-jeszcze-bałwany-epokowe
Adolf Nowaczyński Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Adolf Nowaczyński Cytaty: Do wzajemnego porozumienia się dwóch stron potrzeba tylko, aby obie miały o sobie najgorsze wyobrażenie. -Adolf Nowaczyński
do-wzajemnego-porozumienia-ę-dwóch-stron-potrzeba-tylko-aby-obie-miały-o-sobie-najgorsze-wyobrażenie
Adolf Nowaczyński Cytaty: Dobra rada to karta wizytowa wysłana wtedy, kiedy się osobiście nie chcemy widzieć z nikim. -Adolf Nowaczyński
dobra-rada-to-karta-wizytowa-wysłana-wtedy-kiedy-ę-osobiście-nie-chcemy-widzieć-z-nikim
Adolf Nowaczyński Cytaty: I psychiatrzy mają halucynacje; najstraszniejszą ich halucynacją to świat bez obłąkanych. -Adolf Nowaczyński
i-psychiatrzy-mają-halucynacje-najstraszniejszą-ich-halucynacją-to-świat-bez-obłąkanych
Adolf Nowaczyński Cytaty: Kłamstwa socjalne bywają czasem grube jak pięść i podobne do prawdy jak pięść do nosa. -Adolf Nowaczyński
kłamstwa-socjalne-bywają-czasem-grube-jak-pięść-i-podobne-do-prawdy-jak-pięść-do-nosa
Adolf Nowaczyński Cytaty: Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy. -Adolf Nowaczyński
pochwała-samotnoś-to-najpiękniejsza-balowa-zabawa-po-północy
Adolf Nowaczyński Cytaty: Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty. -Adolf Nowaczyński
nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
Adolf Nowaczyński Cytaty: Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab. -Adolf Nowaczyński
gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
Adolf Nowaczyński Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński
pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Adolf Nowaczyński Cytaty: Na­jefek­towniej­szą zem­stą ludzi wyjątko­wych jest przebaczenie  -Adolf Nowaczyński
na­jefek­towniej­szą-zem­stą-ludzi-wyjątko­wych-jest przebaczenie 
Adolf Nowaczyński Cytaty: Aforyzm jest przedostatnim ogniwem tego łańcucha myśli, którego ostatnim jest paradoks -Adolf Nowaczyński
aforyzm-jest-przedostatnim-ogniwem-tego-łańcucha-myśli-którego-ostatnim-jest-paradoks
Adolf Nowaczyński Cytaty: Sa­tyryk to jest głupiec, który na słonia nas­ta­wia łapkę na myszy. -Adolf Nowaczyński
sa­tyryk-to jest głupiec-który-na słonia-nas­­wia-łapkę-na myszy
Adolf Nowaczyński Cytaty: I ka­toli­cyzm stał się z cza­sem sztuką stosowaną. -Adolf Nowaczyński
i ka­toli­cyzm-stał ę-z cza­sem-sztuką-stosowaną
Adolf Nowaczyński Cytaty: Filozofia daje klucz do różnych drzwi, tylko nie do tych, którymi wyjść można w słońce. -Adolf Nowaczyński
filozofia-daje-klucz-do-różnych-drzwi-tylko-nie-do-tych-którymi-wyjść-można-w-słoń
Adolf Nowaczyński Cytaty: Piłsudski wysiadł z socjalistycznego tramwaju na przystanku
piłsudski-wysiadł-z-socjalistycznego-tramwaju-na-przystanku-niepodległość
Adolf Nowaczyński Cytaty: Zdradzona miłość kobiety jest to zdradzona sprawa ludzkości. -Adolf Dygasiński
zdradzona-miłość-kobiety-jest-to-zdradzona-sprawa-ludzkoś
Adolf Nowaczyński Cytaty: Ta chwila, kiedy się ludzie kochają wzrokiem tylko, stanowi najidealniejszą część całego procesu miłości. -Adolf Dygasiński
ta-chwila-kiedy-ę-ludzie-kochają-wzrokiem-tylko-stanowi-najidealniejszą-część-całego-procesu-miłoś
Adolf Nowaczyński Cytaty: Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń. -Adolf Dygasiński
największy-spór-między-ludźmi-powstaje-na-tym-punkcie-co-do-którego-nic-nie-wiemy-jest-to-zupełna-swoboda-twierdzeń-i-przeczeń
Adolf Nowaczyński Cytaty: Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych. -Adolf Dygasiński
pojęcia-cnoty-prawa-i-bezprawia-u-mocnych-są-inne-ż-u-słabych
Adolf Nowaczyński Cytaty: Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki. -Adolf Dygasiński
publiczność-czytająca-romanse-jest-zmienna-jak-kobieta-kobiety-szukają-w-książ-tajemnicy-swego-serca-i-tajemnicy-swej-rywalki
Adolf Nowaczyński Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody. -Adolf Dygasiński
usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-przyrody
Adolf Nowaczyński Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody -Adolf Dygasiński
usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-przyrody
Adolf Nowaczyński Cytaty: Mierność jest nieznośna w malarstwie, muzyce i literaturze; w pracy społecznej oddaje wielkie przysługi, jak woły w jarzmie. -Adolf Dygasiński
mierność-jest-nieznośna-w-malarstwie-muzyce-i-literaturze-w-pracy-społecznej-oddaje-wielkie-przysługi-jak-woły-w-jarzmie
Adolf Nowaczyński Cytaty: Najobojętniejszym zachowaniem się wobec danej prawdy jest ślepa wiara; najżywszy zaś udział bierze się w tej prawdzie, kiedy się o niej wątpi. -Adolf Dygasiński
najobojętniejszym-zachowaniem-ę-wobec-danej-prawdy-jest-ślepa-wiara-najżywszy-zaś-udział-bierze-ę-w-tej-prawdzie-kiedy-ę-o-niej-wątpi
Adolf Nowaczyński Cytaty: Literatura nasza nie wyszła jeszcze z epoki męczeństwa,jak chrześcijaństwo w pierwszych wiekach. -Adolf Dygasiński
literatura-nasza-nie-wyszła-jeszcze-z-epoki-męczeństwajak-chrześcijaństwo-w-pierwszych-wiekach