Alcapone Cytaty

Alcapone Cytaty: Dob­ra to te­raz na se­rio. Wys­ka­kiwać z kasy!!!  -AlCapone


dob­ra-to te­raz-na se­rio-wys­ka­kiwać z kasy 
Alcapone Cytaty: Ty­le wiecie ilę przeczy­tacie w ga­zetach,do­wiecie się w wiado­mościach lub usłyszy­cie od in­nych. Ale czy wiecie że praw­da może być zu­pełnie inna?  -AlCapone


ty­-wiecie-ę-przeczy­tacie-w ga­zetachdo­wiecie ę-w wiado­mościach-lub-usłyszy­cie-od in­nych-ale czy-wiecie-że praw­da-może-być
Alcapone Cytaty: Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja  -AlCapone


mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja