Aleksander Dumas Cytaty

Aleksander Dumas Cytaty: Niekiedy myślę, że może nie umrę, że cię znów zo­baczę wiosną, że mnie będziesz kochał i że roz­poczniemy na no­wo przeszłoroczne życie nasze. Sza­lona, za­led­wie mogąc ut­rzy­mać pióro w ręku, marzę o ta­kich uroczych widzeniach. -Aleksander Dumas


Aleksander Dumas Cytaty: Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności. -Aleksander Dumas Jr


Aleksander Dumas Cytaty: Nie ma zmartwień miłosnych. Są tylko organy niewystarczające do znoszenia zmartwień. -Aleksander Dumas Jr


nie-zmartwień-miłosnych-są-tylko-organy-niewystarczają-do-znoszenia-zmartwień
Aleksander Dumas Cytaty: Przyszła rewolucja ścinać będzie zamiast głów nogi. -Aleksander Dumas Jr


przyszła-rewolucja-ścinać-będzie-zamiast-głów-nogi
Aleksander Dumas Cytaty: Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód; przekonuje ją uczucie, albo siła. -Aleksander Dumas Jr


kobiety-nigdy-nie-przekona-rozumowanie-a-nawet-dowód-przekonuje-ją-uczucie-albo-ła
Aleksander Dumas Cytaty: Postanowienia są niby węgorze: łatwo je złowić, trudniej utrzymać. -Aleksander Dumas Jr


postanowienia-są-niby-węgorze-łatwo-złowić-trudniej-utrzymać
Aleksander Dumas Cytaty: Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas Jr


Łatwiej-jest-być-dobrym-dla-wszystkich-ż-dla-kogoś
Aleksander Dumas Cytaty: Miłość ojczyzny nie pogardza miłością kobiety, owszem jedna zaleca drugą. -Aleksander Dumas


miłość-ojczyzny-nie-pogardza-miłośą-kobiety-owszem-jedna-zaleca-drugą
Aleksander Dumas Cytaty: Według Biblii kobieta jest ostatnią rzeczą, jaką Bóg stworzył. Musiał to zapewne zrobić w sobotę wieczorem. Wyczuwa się zmęczenie. -Aleksander Dumas Jr


według-biblii-kobieta-jest-ostatnią-rzeczą-jaką-bóg-stworzył-musiał-to-zapewne-zrobić-w-sobotę-wieczorem-wyczuwa-ę-zmęczenie
Aleksander Dumas Cytaty: Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej. -Aleksander Dumas Jr


Aleksander Dumas Cytaty: Nic się nie staje, ani tak jak się obawiamy, ani tak jak byśmy chcieli. -Aleksander Dumas Jr


nic-ę-nie-staje-ani-tak-jak-ę-obawiamy-ani-tak-jak-byśmy-chcieli
Aleksander Dumas Cytaty: Jakże na skutek szybkości wrażeń życie wydaje się krótkim. -Aleksander Dumas Jr


jakże-na-skutek-szybkoś-wrażeń-życie-wydaje-ę-krótkim
Aleksander Dumas Cytaty: Potępia się tych, którzy się rujnują dla aktorek i kobiet sprzedajnych, mnie zaś dziwi, że dla nich nie dzieje się jeszcze dwadzieścia razy tyle szaleństw. -Aleksander Dumas Jr


potępia-ę-tych-którzy-ę-rujnują-dla-aktorek-i-kobiet-sprzedajnych-mnie-zaś-dziwi-że-dla-nich-nie-dzieje-ę-jeszcze-dwadzieścia-razy-tyle
Aleksander Dumas Cytaty: Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu. -Aleksander Dumas Jr


kochać-dawać-szczęście-temu-kogo-ę-kocha-a-nie-sobie-samemu
Aleksander Dumas Cytaty: Kiedy miłość weszła w treść życia, w zwyczaj, zda­wało mi się niepo­dobieństwem, żeby ten zwyczaj zos­tał przer­wa­ny bez zniszcze­nia za­razem wszys­tkich in­nych źródeł życia. -Aleksander Dumas


Aleksander Dumas Cytaty: Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego. -Aleksander Dumas


miłość-mo­ja-dla-niej-spotęgo­wała-do te­go-stop­nia-że sta­wała ę-niena­wiśą-roz­koszo­wała ę-wi­dokiem-te­go-bólu
Aleksander Dumas Cytaty: Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas


ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Aleksander Dumas Cytaty: Nies­te­ty, w życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we: pier­wszą, która umiera i os­tatnią, od której się umiera. -Aleksander Dumas


nies­te­ty-w życiu-przeżywa ę-tyl­ko-dwie-miłoś-praw­dzi­we-pier­wszą-która-umiera-i os­tatnią-od której ę-umiera