Aleksander Kumor Cytaty

Aleksander Kumor Cytaty: Aniel­ska cier­pli­wość wy­maga diabel­skiej siły. -Aleksander Kumor


aniel­ska-cier­pli­wość-wy­maga-diabel­skiej-ły
Aleksander Kumor Cytaty: Młodość zaw­sze źle się kończy: kończy się. -Aleksander Kumor


Aleksander Kumor Cytaty: Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie. -Aleksander Kumor


męczymy-ę-tylko-kilkadziesiąt-lat-a-każą-nam-odpoczywać-wiecznie
Aleksander Kumor Cytaty: Pełne praw­dy trze­ba niekiedy wy­powiadać półgębkiem. -Aleksander Kumor


pełne-praw­dy-trze­ba-niekiedy-wy­powiadać-półgębkiem
Aleksander Kumor Cytaty: Sko­rych na każde za­wołanie przy­wołuje się często gwizdaniem. -Aleksander Kumor


sko­rych-na każde-za­wołanie-przy­wołuje ę-często-gwizdaniem
Aleksander Kumor Cytaty: Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy. -Aleksander Kumor


naj­więcej-jest tych-chorób-których ę-naj­bar­dziej-obawiamy
Aleksander Kumor Cytaty: Chełpli­wość skłoniła niejed­ne­go do wyz­na­nia grzechu. -Aleksander Kumor


chełpli­wość-skłoniła-niejed­ne­go-do wyz­na­nia-grzechu
Aleksander Kumor Cytaty: Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo. -Aleksander Kumor


na­wet-do bez­pra­wia-ludzie-chcą-so­bie-za­pew­ć-prawo
Aleksander Kumor Cytaty: Po­kutą sta­je się niekiedy ko­nie­czność dal­sze­go grzeszenia. -Aleksander Kumor


po­kutą-sta­ ę-niekiedy-ko­nie­czność-dal­sze­go-grzeszenia
Aleksander Kumor Cytaty: Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła. -Aleksander Kumor


li­tera­turze-nie są pot­rzeb­-wiel­cy-pi­sarze-ale-wiel­kie-dzieła
Aleksander Kumor Cytaty: Nie każdy Michał jest aniołem. -Aleksander Kumor


Aleksander Kumor Cytaty: Od rangi meczu nie zależy ranga kibica. -Aleksander Kumor


od-rangi-meczu-nie-zależy-ranga-kibica
Aleksander Kumor Cytaty: Rachunek sumienia - donos na siebie. -Aleksander Kumor


Aleksander Kumor Cytaty: Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła. -Aleksander Kumor


literaturze-nie-są-potrzebni-wielcy-pisarze-ale-wielkie-dzieła
Aleksander Kumor Cytaty: Laur: Innym w laurach nie do twarzy. -Aleksander Kumor


Aleksander Kumor Cytaty: Kulisy: Czasem kulisy działają dwustronnie. -Aleksander Kumor


kulisy-czasem-kulisy-działają-dwustronnie
Aleksander Kumor Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor


róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Aleksander Kumor Cytaty: Od siebie uciekamy zawsze z sobą. -Aleksander Kumor