Alfons Daudet Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Alfons Daudet Cytaty: Ujrzana przelotnie prawda bywa jak zamglone słońce, które o wiele bardziej razi w oczy niż promienie pałające najszczerszymi blaskami. -Alfons Daudet
ujrzana-przelotnie-prawda-bywa-jak-zamglone-słoń-które-o-wiele-bardziej-razi-w-oczy-ż-promienie-pałają-najszczerszymi-blaskami
Alfons Daudet Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Alfons Daudet Cytaty: To właśnie stanowi najdrapieżniejszą cechę nieświadomego egoizmu ludzi, że wokół nich zaczynają się mnożyć podobni im egoiści. -Alfons Daudet
to-właśnie-stanowi-najdrapieżniejszą-cechę-nieświadomego-egoizmu-ludzi-że-wokół-nich-zaczynają-ę-mnożyć-podobni-im-egoiś
Alfons Daudet Cytaty: Jedno rozwiane złudzenie przyczynia się do rozwiania wszystkich pozostałych i pozwala zgłębić całą otchłań człowieczej niedoli. -Alfons Daudet
jedno-rozwiane-złudzenie-przyczynia-ę-do-rozwiania-wszystkich-pozostałych-i-pozwala-zgłębić-całą-otchłań-człowieczej-niedoli
Alfons Daudet Cytaty: Niestety!... Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę. -Alfons Daudet
niestety-bywają-kobiety-w-których-matka-uśmierca-żonę
Alfons Daudet Cytaty: Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. -Alfons Daudet
jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala
Alfons Daudet Cytaty: Na ogół w małżeństwie te same przyczyny wywołują skutki bardzo różnorodne. -Alfons Daudet
na-ogół-w-łżeństwie-te-same-przyczyny-wywołują-skutki-bardzo-różnorodne
Alfons Daudet Cytaty: Zawsze pozwól dziewczynie iść pierwszej, z wyjątkiem gdy wchodzisz na drabinę. -Alfons Daudet
zawsze-pozwól-dziewczynie-iść-pierwszej-z-wyjątkiem-gdy-wchodzisz-na-drabinę
Alfons Daudet Cytaty: Nawet serca najbardziej jałowe niekiedy zakwitają znienacka kwiatem dobroci. -Alfons Daudet
nawet-serca-najbardziej-jałowe-niekiedy-zakwitają-znienacka-kwiatem-dobroci
Alfons Daudet Cytaty: Nies­te­ty! By­wają ko­biety, w których mat­ka uśmier­ca żonę. -Alfons Daudet
nies­te­ty-by­wają-ko­biety-w których-mat­ka-uśmier­ca-żonę
Alfons Daudet Cytaty: Wstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich. -Alfons Daudet
wstydliwość-skromność-po-co-mężczyź-są-wszyscy-jednacy-żądni-rozwiązłoś-i-zepsuci-zwabić-ich-tym-w-czym-ę-lubują-to-jeszcze
Alfons Daudet Cytaty: Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest-to-największe-i-jedyne-bogactwo-na-ziemi
Alfons Daudet Cytaty: Miłość nie potępia, miłość oczyszcza i dźwiga. -Alfons Daudet
miłość-nie-potępia-miłość-oczyszcza-i-dźwiga
Alfons Daudet Cytaty: Należy się cieszyć dniem dzisiejszym w trwodze przed jutrem, chwytać szczęście w przelocie, bo często za całe oparcie i pociechę w życiu ma się tylko wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa. -Alfons Daudet
należy-ę-cieszyć-dniem-dzisiejszym-w-trwodze-przed-jutrem-chwytać-szczęście-w-przelocie-bo-często-za-całe-oparcie-i-pociechę-w-życiu-ę
Alfons Daudet Cytaty: Kobiety lubią być pocieszycielkami nieszczęśliwych i obnoszenie na temblaku zranionego serca jest najskuteczniejszym sposobem pozyskania ich względów. -Alfons Daudet
kobiety-lubią-być-pocieszycielkami-nieszczęśliwych-i-obnoszenie-na-temblaku-zranionego-serca-jest-najskuteczniejszym-sposobem-pozyskania-ich
Alfons Daudet Cytaty: Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei. -Alfons Allais
dobrą-stroną-życia-w-biedzie-jest-to-że-nie-trzeba-ę-bać-złodziei
Alfons Daudet Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Alfons Daudet Cytaty: Trzeba być pełnym wyrozumiałości dla człowieka, jeśli się weźmie pod uwagę, jak dawno temu został stworzony. -Alfons Allais
trzeba-być-pełnym-wyrozumiałoś-dla-człowieka-śli-ę-weźmie-pod-uwagę-jak-dawno-temu-został-stworzony
Alfons Daudet Cytaty: Wielki talent to tylko wielka niecierpliwość. -Alfons Allais
wielki-talent-to-tylko-wielka-niecierpliwość
Alfons Daudet Cytaty: Kobieta jest cudem boskim, szczególnie, jeśli ma diabla za skórą. -Alfons Allais
kobieta-jest-cudem-boskim-szczególnie-śli-diabla-za-skórą
Alfons Daudet Cytaty: Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Alfons Daudet Cytaty: Ludzie którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi. -Alfons Allais
ludzie-którzy-nigdy-ę-nie-śmieją-nie-są-poważnymi-ludźmi
Alfons Daudet Cytaty: Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu. -Alfons Allais
na-świecie-nie-nic-piękniejszego-od-pobudzania-ludzi-do-śmiechu
Alfons Daudet Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Alfons Daudet Cytaty: Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Alfons Daudet Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr
Alfons Daudet Cytaty: Miłość rodzi się z niczego, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr
miłość-rodzi-ę-z-niczego-a-umiera-ze-wszystkiego
Alfons Daudet Cytaty: Udzielajmy azylu zbiegom.... okoliczności. -Alfons Allais
Alfons Daudet Cytaty: Udzielajmy azylu zbiegom... okoliczności. -Alfons Allais
Alfons Daudet Cytaty: Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Alfons Daudet Cytaty: Od dawna zauważyłem, że żony rogaczy nie odznaczają się zazwyczaj wiernością. -Alfons Allais
od-dawna-zauważyłem-że-żony-rogaczy-nie-odznaczają-ę-zazwyczaj-wiernośą
Alfons Daudet Cytaty: Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma. -Alfons Karr
każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
Alfons Daudet Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr
Alfons Daudet Cytaty: Miłość rodzi się z nicze­go, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr
miłość-rodzi ę-z nicze­go-a umiera-ze wszystkiego
Alfons Daudet Cytaty: Udziela­my azy­lu zbiegom... okoliczności. -Alfons Allais