Ali Cytaty

Ali Cytaty: Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami. -Ali


człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
Ali Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Ali Cytaty: Nie pot­rze­buje li­tości , jes­tem mistrzem. -Muhammad Ali


nie-pot­rze­buje-li­toś- jes­tem-mistrzem
Ali Cytaty: To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali


to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Ali Cytaty: Jeżeli przy­naj­mniej śnisz, żeby mnie po­konać, le­piej, żebyś się obudził i przeprosił. -Muhammad Ali


jeżeli-przy­naj­mniej-śnisz-żeby-mnie-po­konać-­piej-żebyś ę-obudził-i przeprosił
Ali Cytaty: Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia. -Muhammad Ali


człowiek-który-w wieku-50 lat-pos­trze­ga-świat-tak-­mo-jak w wieku-20-zmar­no­wał-30 lat-swo­jego-życia
Ali Cytaty: Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności. -Muhammad Ali


Ali Cytaty: Naj­cięższą walkę stoczyłem ze swoją pier­wszą żoną. -Muhammad Ali


naj­ęższą-walkę-stoczyłem-ze swoją-pier­wszą-żoną
Ali Cytaty: Nie poddawaj się. Znieś cierpienie dzisiaj i żyj do końca życia jako mistrz -Muhammad Ali


nie-poddawaj-ę-znieś-cierpienie-dzisiaj-i-żyj-do-końca-życia-jako-mistrz
Ali Cytaty: Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. -Muhammad Ali


aby-być-wielkim-mistrzem-musisz-uwierzyć-że-jesteś-najlepszy-jeżeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś
Ali Cytaty: Niena­widziłem każdej mi­nuty tre­nin­gu, ale pow­tarzałem so­bie: nie pod­da­waj się, prze­cierp te­raz i żyj resztę życia ja­ko mistrz. -Muhammad Ali


niena­widziłem-każdej-mi­nuty-tre­nin­gu-ale-pow­tarzałem-so­bie-nie pod­da­waj-ę-prze­cierp-te­raz-i żyj-resztę-życia-ja­ko
Ali Cytaty: Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali


aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
Ali Cytaty: Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę. -Muhammad Ali


rze­ki-sta­wy-­ziora-i po­toki-wszys­tkie-z nich-mają-różne-naz­wy-ale-wszys­tkie-tak-­mo-za­wierają-wodę-tak jak re­ligie
Ali Cytaty: Bóg dał mi cho­robę, by przy­pom­nieć mi, że nie jes­tem nu­merem je­den. On jest. -Muhammad Ali


bóg-dał-mi cho­robę-by przy­pom­nieć-mi-że nie jes­tem-nu­merem-­den-on jest
Ali Cytaty: Nie jes­tem Naj­większy; jes­tem podwójnie Naj­większy. Nie tyl­ko ich no­kautuję, ale i wy­bieram rundę. -Muhammad Ali


nie-jes­tem-naj­większy-jes­tem-podwójnie-naj­większy-nie tyl­ko-ich-no­kautuję-ale-i wy­bieram-rundę
Ali Cytaty: Jeśli pokonasz wroga, okaż mu litość, jesteś przecież silniejszy od niego. -Ali Ibn Abi Talib


jeśli-pokonasz-wroga-okaż-mu-litość-jesteś-przecież-silniejszy-od-niego
Ali Cytaty: Miłość najłatwiej złowić w sieć radości. -Ali Ibn Abi Talib


miłość-najłatwiej-złowić-w-sieć-radoś
Ali Cytaty: Marzenia, które trwają nazbyt długo, nigdy nie doprowadzą do celu. -Ali Ibn Abi Talib


marzenia-które-trwają-nazbyt-długo-nigdy-nie-doprowadzą-do-celu