Alicja Cytaty

Alicja Cytaty: Gdy mówię


gdy-mówię-kocham-dziw­nie-na mnie-pat­rzysz-przyjacielu-gdy-mówię-lu­bię-wy­daje-mi ę-że ocze­kujesz-więcej
Alicja Cytaty: Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówi


Alicja Cytaty: Przy­jaźń-dwie nies­pełnione nadzieje.... -Alicja


przy­jaźń-dwie-nies­pełnione-nadzieje
Alicja Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Alicja Cytaty: Znów stra­ciłam Cię.... Bo­je się każdej mi­nuty, każde­go dnia bez Ciebie... Wiem że to już ko­niec,me­go życia kres...Lecz w mym ser­cu ciągle cząstka Ciebie jest....bo na­dal KOCHAM CIĘ... praw­dzi­wa przyjaciółko... -Alicja


Alicja Cytaty: Czy to przy­jaźń?? dlacze­go tak trud­no mi od­po­wie­dzieć na to py­tanie... Kiedy znów sa­ma pozostane... -Alicja


czy-to przy­jaźń-dlacze­go-tak-trud­no-mi od­po­wie­dzieć-na to py­tanie-kiedy znów-­-pozostane
Alicja Cytaty: Mu­rem dzielo­ny kaz­dy no­wy dzień,wszędzie słod­kie oszus­twa i ciągle wszys­tko na nie... Tyl­ko chłód... -Alicja


mu­rem-dzielo­ny-kaz­dy-no­wy-dzieńwszędzie-słod­kie-oszus­twa-i ągle-wszys­tko-na nie-tyl­ko chłód
Alicja Cytaty: Chcę być blis­ko Twoic rąk, i do­tykać Two­jej Twarzy... -Alicja


chcę-być-blis­ko-twoic-rąk-i do­tykać-two­jej-twarzy
Alicja Cytaty: Budząc się widzę Twą twarz,zas­py­piając słysze Twe słowa... Ile jeszcz mi­nut,godzin,dni i lat przy so­bię Cię zacho­wam...Niepew­ność wciąż budzi mnie...... bo Twój ob­raz wciąz po­jawia we śnie...Prosze od­cza­ruj mnie lub zro­zum że nie mo­ge żyć bez Ciebie...i znów... do drzwi póka mok­ry ra­nek,noc skończyła zno­wu się...nie chce by to skończyło się... P.S NIe umiem Ci te­go po­wie­dzieć wprost Aniu... -Alicja


Alicja Cytaty: Ty cały świat zmieniłaś, uśmiech na mą twarz przywróciłaś...Na jak długo.... te­go nie wiem.... -Alicja


ty cały-świat-zmieniłaś-uśmiech-na mą twarz-przywrółaśna-jak długo-te­go nie wiem
Alicja Cytaty: Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga.... -Alicja


ja­kie- szan­se-przy­jaźń-dwóch-ko­biet-z przy­jaźą-ko­biety-i mężczyz­ny-Żad­nych-zaw­sze wyg­ra- druga
Alicja Cytaty: Czymże jest przy­jaźń, bez wiary że to nap­rawdę ona... -Alicja


czymże-jest przy­jaźń-bez-wiary-że to nap­rawdę-ona
Alicja Cytaty: Najbardziej pożądana rzecz na świecie - pieniądze. Jak zdobyć pieniądze: zapracować, dostać, znaleźć i ukraść. Wydawanie cudzych pieniędzy na cudze potrzeby - to szczyt wyrafinowania. -Alicja Dubniewicz


najbardziej-pożądana-rzecz-na-świecie-pieniądze-jak-zdobyć-pieniądze-zapracować-dostać-znaleźć-i-ukraść-wydawanie-cudzych-pieniędzy