Andrzej Coryell Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Andrzej Coryell Cytaty: Ok­ru­cieństwo bogów wy­daje się po­dej­rza­nie ludzkie. -Andrzej Coryell
ok­ru­cieństwo-bogów-wy­daje ę-po­dej­rza­nie-ludzkie
Andrzej Coryell Cytaty: Da­no nam sen, abyśmy pa­mięta­li o życiu, i śmierć, abyśmy za­pom­nieli o śnie. -Andrzej Coryell
da­no-nam-sen-abyśmy-pa­mię­li-o życiu-i śmierć-abyśmy-za­pom­nieli-o śnie
Andrzej Coryell Cytaty: Ho­noro­wy daw­ca cudzej krwi. -Andrzej Coryell
Andrzej Coryell Cytaty: Każda krop­la prag­nie prze­lać kielich. -Andrzej Coryell
Andrzej Coryell Cytaty: Przez nieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach. -Andrzej Coryell
przez-nieuwagę-można ę-uto­pić-w czyichś-łzach
Andrzej Coryell Cytaty: Drób wo­li doświad­czo­nego rzeźnika. -Andrzej Coryell
drób-wo­li-doświad­czo­nego-rzeźnika
Andrzej Coryell Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Andrzej Coryell Cytaty: Owad wo­lałby wpaść w paszczę kro­kody­la, niż w dziobek skowronka. -Andrzej Coryell
owad-wo­łby-wpaść-w paszczę-kro­kody­-ż-w dziobek-skowronka
Andrzej Coryell Cytaty: Żył ja­ko błąd, pop­ra­wiony umarł. -Andrzej Coryell
Żył-ja­ko-błąd-pop­ra­wiony-umarł
Andrzej Coryell Cytaty: Tonący an­ty­semi­ta, se­mity się chwyta. -Andrzej Coryell
Andrzej Coryell Cytaty: Robienie rzeczy właściwych jest ważniejsze niż robienie rzeczy właściwie. -Andrzej
robienie-rzeczy-właściwych-jest-ważniejsze-ż-robienie-rzeczy-właściwie
Andrzej Coryell Cytaty: Jeśli kobieta została stworzona z mężczyzny, to już gołym okiem widać pewne braki. -Andrzej Majewski
jeśli-kobieta-została-stworzona-z-mężczyzny-to-już-gołym-okiem-widać-pewne-braki
Andrzej Coryell Cytaty: Kobieta jest najlepszym przyjacielem mężczyzny, ale najwierniejszym jest pies. -Andrzej Majewski
kobieta-jest-najlepszym-przyjacielem-mężczyzny-ale-najwierniejszym-jest-pies
Andrzej Coryell Cytaty: Najszybciej sparzysz się na kobiecie zimnej. -Andrzej Majewski
najszybciej-sparzysz-ę-na-kobiecie-zimnej
Andrzej Coryell Cytaty: milszy mi jest pantofelek od ciebie ty skurwysynie -Andrzej Bursa
milszy-mi-jest-pantofelek-od-ciebie-ty-skurwysynie
Andrzej Coryell Cytaty: Bezsenność: Krach w snach. -Andrzej Monastyrski
Andrzej Coryell Cytaty: Brakorób: I w kata roli wyrok spartoli. -Andrzej Monastyrski
Andrzej Coryell Cytaty: Burdel: Choćbyś użył haseł wielu, nie umoralnisz burdelu. -Andrzej Monastyrski
burdel-choćbyś-użył-haseł-wielu-nie-umoralnisz-burdelu
Andrzej Coryell Cytaty: Dżentelmen zawsze puszcza kobietę przodem, cham - kantem. -Andrzej Majewski
dżentelmen-zawsze-puszcza-kobietę-przodem-cham-kantem
Andrzej Coryell Cytaty: Jeśli będziesz krzyczał,wielu cię usłyszy, jeśli będziesz mówił cicho wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski
jeśli-będziesz-krzyczałwielu-ę-usłyszy-śli-będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Andrzej Coryell Cytaty: Pędząc tak ciągle do przodu, pamiętajmy: Ziemia jest okrągła. -Andrzej Majewski
pędząc-tak-ągle-do-przodu-pamiętajmy-ziemia-jest-okrągła
Andrzej Coryell Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter
marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Andrzej Coryell Cytaty: Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. -Andrzej Klawitter
wie­dza-kosztu­-ale-płaci ę-tyl­ko-za niewiedzę
Andrzej Coryell Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter
cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Andrzej Coryell Cytaty: Trud­no prze­licy­tować ko­bietę w prze­biegłości. Gdy zas­ta­wia na mężczyznę sidła, to już wiado­mo, że wcześniej sa­ma w nie wpadła. -Andrzej Klawitter
trud­no-prze­licy­tować-ko­bietę-w prze­biegłoś-gdy zas­­wia-na mężczyznę-sidła-to już-wiado­mo-że wcześniej-­
Andrzej Coryell Cytaty: Ko­bieta dopóty nie będzie za­dowo­lona w miłości, dopóki nie prześpi się sa­ma ze sobą. -Andrzej Klawitter
ko­bieta-dopóty-nie będzie-za­dowo­lona-w miłoś-dopóki-nie prześpi ę-­-ze sobą
Andrzej Coryell Cytaty: Jak­bym była książką, którą ktoś ot­wiera na do­wol­nej stro­nie, cza­sem odkłada ją grzbietem do góry na godzinę czy na kil­ka dni, a cza­sem o niej po pros­tu zapomina. -Andrzej Krzepkowski
jak­bym-była-książką-którą-ktoś-ot­wiera-na do­wol­nej-stro­nie-cza­sem-odkłada-ją grzbietem-do góry-na godzinę-czy-na kil­ka
Andrzej Coryell Cytaty: Z ludźmi zaw­sze jest tak, że wiedząc wiele, nicze­go nie wiedzą do końca. -Andrzej Krzepkowski
z ludźmi-zaw­sze-jest tak-że wiedząc-wiele-nicze­go-nie wiedzą-do końca
Andrzej Coryell Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać -Andrzej Sapkowski
lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-a-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Andrzej Coryell Cytaty: Biznesmen-człowiek,który potrafi odkupić swoje grzechy z zyskiem. -Andrzej Stok
biznesmen-człowiekktóry-potrafi-odkupić-swoje-grzechy-z-zyskiem
Andrzej Coryell Cytaty: Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. -Andrzej Sapkowski
Andrzej Coryell Cytaty: Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane
nie-chyba-nic-bardziej-nieznośnego-gdy-ludzie-których-ę-nie-cierpi-dają-tak-zwane-dobre-rady-i-gdy-rady-te-okazują-ę-naprawdę-dobrymi
Andrzej Coryell Cytaty: Kiedy jesteś kochany, stajesz się silny. Kiedy ty sam kochasz, stajesz się odważny. -Andrzej Jaśniewski
kiedy-jesteś-kochany-stajesz-ę-silny-kiedy-ty-sam-kochasz-stajesz-ę-odważny
Andrzej Coryell Cytaty: Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia. -Andrzej Klawitter
kobieta-nie-zna-pojęć-miłość-zazdrość-zemsta-ona-zna-te-uczucia
Andrzej Coryell Cytaty: Kochająca żona jest jak saper - zawsze wie, jak rozbroić groźną minę swego męża. -Andrzej Klawitter
kochająca-żona-jest-jak-saper-zawsze-wie-jak-rozbroić-groźną-minę-swego-męża