Angel Des Penseurs Cytaty

Angel Des Penseurs Cytaty: Z drżących ust niemy krzyk wypływa Roz­chodzący się fa­lami po białym piasku Z nadzieją że usłyszysz. Wołam Cię po imieniu żebyś przyszedł mi z pomocą Pomóc możesz mi tyl­ko Ty Tyl­ko Ty mym wybawcą. -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: Na ten czas wieczorny. O śmierć proszę, Bezbolesną, Z moją siostrą, Co ją zowią, Samotność. -Angel Des Penseurs


na ten-czas-wieczorny-o-śmierć-proszę-bezbolesną-z-moją-siostrą-co-ją zowią-samotność
Angel Des Penseurs Cytaty: Gdy człowiek raz zraniony, Próbu­je po­now­nie dot­knąć miłości, Drży na sku­tek do­tyku czy­jejś czułości. Życie jest jed­no i nie można go marnować, Więc strach i trwogę na­leży za siebie schować. -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien?  -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: Pozwól mi milczeć, Chcę jedynie, Pat­rzeć na Ciebie, Lub po­wol­nie szukać, Twoich ust bladych, W ciem­ności nocy, Która mi Cię odbierze. -Angel Des Penseurs


pozwól-mi milczeć-chcę-jedynie-pat­rzeć-na ciebie-lub-po­wol­nie-szukać-twoich-ust-bladych-w-ciem­noś-nocy-która-mi cię-odbierze
Angel Des Penseurs Cytaty: To noc ok­ry­wa Mój umysł Chce ulżeć W ciep­rieniu myśli W roz­strząsa­niu Daw­nych sylab Gorzkiej przeszłości Proszę o ukojenie Ciszy. -Angel Des Penseurs


to noc-ok­ry­wa-mój-umysł-chce-ulżeć-w-ciep­rieniu-myśli-w-roz­strzą­niu-daw­nych-sylab-gorzkiej-przeszłoś-proszę-o ukojenie-ciszy
Angel Des Penseurs Cytaty: No­cami uciekasz od świata, Cho­wając nos i umysł w pożółkłych kartkach, Spi­jasz słowa z ust opasłych ksiąg, Które prze­kazują Ci swoją historię, Abyś poczuł się le­piej i wie­dział, że nie jes­teś sam. -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: Moją krwią Ścieka wnętrze Otaczające­go świata Powłoki ludzkie Pa­dają na kolana Żywiąc się krwią Wiernej Przy­kutej do swoich Lęków i grzechów Brud­nych, klęczy Przy­kuta do grzechów Kona Pośród ciał pokonanych demonów  -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: a na­wet pleców tak pięknie w łuk wygiętych nie widziałam, nie kochałam na­wet o tak pięknych wargach nie myślałam na­wet o tak cu­dow­nym mężczyźnie nie marzyłam, nie śniłam ale o to wszystko Bo­gu wymodliłam  -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: Pal­ce Twe w uniesieniu budzą we mnie dreszcze Nikt we mnie nic Cu­dow­niej­sze­go nie obudził jeszcze  -Angel Des Penseurs


pal­-twe-w uniesieniu-budzą-we mnie-dreszcze-nikt-we mnie-nic-cu­dow­niej­sze­go-nie obudził-jeszcze 
Angel Des Penseurs Cytaty: pat­rzę jak się uśmiechasz nieobecnie już nie wzdry­gasz się gdy Cię dotykam od­dycham głęboko onieśmielona pięknem Two­jej śmierci  -Angel Des Penseurs


pat­rzę-jak ę-uśmiechasz-nieobecnie-już-nie wzdry­gasz-ę-gdy-cię-dotykam-od­dycham-głęboko-onieśmielona-pięknem-two­jej-śmierci 
Angel Des Penseurs Cytaty: czar­na płachta trupów toń Boże chroń nas długo chroń przyj­dzie czas pokuty i cierpienia rzeczy­wis­tość w stre­fie cienia przy­tul mnie moc­no się moc­no dłonie zaciskajmy szyb­ko śmierci się nie dajmy kocham cię chro­nię cię nie dam wrogom za­bić Cię  -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: moje czer­wo­ne oczy niebies­kie usta ut­kwione w Tobie na Tobie po­zos­ta­wiają ślady po sobie brzyd­ko krzyczące pięknie milczące tłumy garstek ludzi patrzą na nasz rytuał miłosny  -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: war­gi aż do krwi zag­ry­zać będę gdy ciało wygnę pod tobą w  roz­koszy łuk a w pier­si nabiorę pełen pożądania jęk z na plecach twych nakreślę drogę przy­jem­ności mej  -Angel Des Penseurs


war­gi-aż-do-krwi-zag­ry­zać-będę-gdy-ciało-wygnę-pod-tobą-w -roz­koszy-łuk-a-w pier­-nabiorę-peł-pożądania-jęk-z-na plecach
Angel Des Penseurs Cytaty: ko­pał dzielnie duży dół gdzie mrok złowie­szczo się snuł ocierał pot i łzy gdy ptaki wyśpiewały smut­ny hymn po­tem wrzucił zawiniątko gdy prześcieradło już przesiąkło już za­kopał ukochaną  -Angel Des Penseurs


Angel Des Penseurs Cytaty: błakam się po pus­tym mieszkaniu w poszu­kiwa­niu Ciebie w ubraniach zapachach ulu­bionych książkach tam gdzie najczęściej dłonią sięgasz we mnie  -Angel Des Penseurs


błakam-ę-po-pus­tym-mieszkaniu-w-poszu­kiwa­niu-ciebie-w-ubraniach-zapachach-ulu­bionych-książkach-tam-gdzie-najczęściej-dłonią-ęgasz-we
Angel Des Penseurs Cytaty: całujesz mnie tak łagodnie usy­piasz cicho bezszelestnie na zawsze od­pra­wiasz do krainy umarłych  -Angel Des Penseurs


całujesz-mnie-tak-łagodnie-usy­piasz-cicho-bezszelestnie-na-zawsze-od­pra­wiasz-do krainy-umarłych 
Angel Des Penseurs Cytaty: Ak­sa­mit do­tyku prze­suwa­ny po wgłębieniu tali, Os­trze paz­nokci po­zos­ta­wiające śla­dy na plecach, Kłęby na­miętności wy­dar­te z roz­chy­lonych warg, Szep­ty sprag­nione więcej czułości, Dusze łączące się w ak­cie miłości. -Angel Des Penseurs