Anja16 Cytaty

Anja16 Cytaty: Gender...dżender Gen­de­ra?co to za cholera? Bo to chłopom wol­ność zabiera? Czy to z ba­by ro­bi frajera?  -Anja16


genderdżender-gen­de­raco-to za cholera-bo-to chłopom-wol­ność-zabiera-czy-to z ba­by-ro­bi-frajera 
Anja16 Cytaty: Naj­le­piej jej idzie, bo ma wu­ja na Florydzie. -Anja16


naj­­piej-jej-idzie-bo- wu­ja-na florydzie
Anja16 Cytaty: W tym jed­nym jest racja, po­tem wódka i kolacja. -Anja16


w tym-jed­nym-jest racja-po­tem-wódka-i kolacja
Anja16 Cytaty: W świecie mo­dy nieobyci, są zaz­wyczaj celebryci. -Anja16


w świecie-mo­dy-nieobyci-są-zaz­wyczaj-celebryci
Anja16 Cytaty: Dla pac­jentów była miła, łapówka­mi nie gardziła. Prze­liczała swe łapówki , od stówki do stówki. -Anja16


dla-pac­jentów-była-miła-łapówka­mi-nie gardziła-prze­liczała-swe-łapówki-od-stówki-do stówki
Anja16 Cytaty: Książę Grzy­bek obliguje, że na ra­dio lecą...słowa!! Cóż,nie o tych słowach mowa!  -Anja16


książę-grzy­bek-obliguje-że-na ra­dio-lecąsłowa-cóżnie-o tych-słowach-mowa 
Anja16 Cytaty: Dzi­siaj żad­na to nowina, oj­ciec przy­po­mi­na syna! By­wają wy­pad­ki,że córka jest star­sza od matki. -Anja16


dzi­siaj-żad­na-to nowina-oj­ciec-przy­po­mi­na-syna-by­wają-wy­pad­kiże-córka-jest-star­sza-od matki
Anja16 Cytaty: Do niejed­nej miłej foczki, tra­fią gbu­ry linoskoczki. -Anja16


do niejed­nej-miłej-foczki-tra­fią-gbu­ry-linoskoczki
Anja16 Cytaty: Szu­kam chłopa do roboty, co wy­dat­ne ma przymioty  -Anja16


szu­kam-chłopa-do roboty-co-wy­dat­ne- przymioty 
Anja16 Cytaty: Seks z małżonką ma­my miły, ją często bo­li głowa, mnie por­no­le zachwyciły. -Anja16


seks-z łżonką-­my-miły-ją-często-bo­li-głowa-mnie-por­no­-zachwyciły
Anja16 Cytaty: Niezła była z niej miotełka, bo jeździła bez siodełka. -Anja16


niezła-była-z niej-miotełka-bo-ździła-bez-siodełka
Anja16 Cytaty: Jes­teśmy przez­nacze­ni sobie, ja sąsiad­ce,ty in­nej osobie. -Anja16


jes­teśmy-przez­nacze­-sobie-ja-sąsiad­ty-in­nej-osobie
Anja16 Cytaty: Nie zniszczyła go banicja, za to długa prohibicja  -Anja16


nie-zniszczyła-go banicja-za-to długa-prohibicja 
Anja16 Cytaty: Nic tak nie zniechęca księdza, jak ludzka nędza. ******** Ta­kie małe anomalie, tam nie grzeszy się legalnie! I niejed­na w swej zagrodzie, sie­dzi już w księżow­skim rodzie. ******** Ksiądz dziś la­ta po opłotkach, księdza nędza dziś nie spotka. ******** Dzi­siaj księża katolicy, wszys­tko wiedzą o dziewicy. No i czar­ny ko­lor chluby, nie uwal­nia ich od zguby. -Anja16


Anja16 Cytaty: Na­warzyła nieżle błota, po­li­tyczna ta hołota. Cały naród żyje w nędzy, każdy woła dziś pieniędzy! Cho­ciaż państwo jest w potrzebie, roz­dzieli­li między siebie. Ten za głup­stwo,ten za dwa... po­li­tyczne bla bla bla!!!!!  -Anja16


Anja16 Cytaty: Za­dałem się ze słodką istotką, po la­tach zos­tała dewotką. Zajęcie ma nowe, kółko różańcowe!  -Anja16


za­dałem ę-ze słodką-istotką-po-­tach-zos­ła-dewotką-zajęcie- nowe-kółko-różańcowe 
Anja16 Cytaty: Za­mienia żądze, na pieniądze. -Anja16


za­mienia-żądze-na-pieniądze
Anja16 Cytaty: Pi­je gnijąc, Gni­je pijąc. -Anja16