Antoine Rivarol Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Antoine Rivarol Cytaty: Sztuka drukarska jest artylerią idei. -Antoine Rivarol
sztuka-drukarska-jest-artylerią-idei
Antoine Rivarol Cytaty: Lud potrzebuje prawd naocznych, nie pojęciowych. -Antoine Rivarol
lud-potrzebuje-prawd-naocznych-nie-pojęciowych
Antoine Rivarol Cytaty: W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet. -Antoine Rivarol
w-miarę-jak-wśród-ludu-zanikają-przesądy-rząd-musi-zwiększyć-czujność-oraz-surowiej-dbać-o-dyscyplinę-i-autorytet
Antoine Rivarol Cytaty: Biada tym, którzy poruszą dno narodu. -Antoine Rivarol
Antoine Rivarol Cytaty: Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu. -Antoine Rivarol
gramatyka-jest-dźwignią-przytwierdzoną-do-języka-która-nie-może-być-ęższa-od-całego-balastu
Antoine Rivarol Cytaty: Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny. -Antoine Rivarol
mieć-rację-godzinę-wcześniej-ż-inni-przez-godzinę-być-uważanym-za-element-aspołeczny
Antoine Rivarol Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol
ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Antoine Rivarol Cytaty: Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową. -Antoine Rivarol
mowa-jest-zewnętrznym-myśleniem-myślenie-wewnętrzną-mową
Antoine Rivarol Cytaty: Należy umieć trafiać w poglądy tą samą bronią, gdyż przeciw ideom strzały karabinowe są nieskuteczne. -Antoine Rivarol
należy-umieć-trafiać-w-poglądy-tą-samą-bronią-gdyż-przeciw-ideom-strzały-karabinowe-są-nieskuteczne
Antoine Rivarol Cytaty: Najgorsze koło czyni najwięcej hałasu. -Antoine Rivarol
najgorsze-koło-czyni-najwięcej-hałasu
Antoine Rivarol Cytaty: Te same zdolności, które ułatwiają ludziom zdobycie majątku, stają się przeszkodą w jego używaniu. -Antoine Rivarol
te-same-zdolnoś-które-ułatwiają-ludziom-zdobycie-majątku-stają-ę-przeszkodą-w-jego-używaniu
Antoine Rivarol Cytaty: Właściwym mówcą zgromadzeń ludowych jest namiętność. -Antoine Rivarol
właściwym-mówcą-zgromadzeń-ludowych-jest-namiętność
Antoine Rivarol Cytaty: Wielka to przewaga - nic jeszcze nie zrobić. Ale nie jej nadużywać. -Antoine Rivarol
wielka-to-przewaga-nic-jeszcze-nie-zrobić-ale-nie-jej-nadużywać
Antoine Rivarol Cytaty: Są cnoty zastrzeżone wyłącznie dla bogactwa. -Antoine Rivarol
są-cnoty-zastrzeżone-wyłącznie-dla-bogactwa
Antoine Rivarol Cytaty: Należy ostro odróżniać arytmetyczną i polityczną większość w państwie. -Antoine Rivarol
należy-ostro-odróżniać-arytmetyczną-i-polityczną-większość-w-państwie
Antoine Rivarol Cytaty: Kto ma rację dzień wcześniej od in­nych, ten przez dobę uchodzi za idoiotę. -Antoine Rivarol
kto- rację-dzień-wcześniej-od in­nych-ten-przez-dobę-uchodzi-za idoiotę
Antoine Rivarol Cytaty: Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine Rivarol
nadzieja- pożyczka-której udziela-nam-szczęście
Antoine Rivarol Cytaty: Mo­wa jest zewnętrznym myśle­niem, myśle­nie wewnętrzną mową. -Antoine Rivarol
mo­wa-jest zewnętrznym-myś­niem-myś­nie-wewnętrzną-mową
Antoine Rivarol Cytaty: Naj­gor­sze koło czy­ni naj­więcej hałasu. -Antoine Rivarol
naj­gor­sze-koło-czy­-naj­więcej-hałasu
Antoine Rivarol Cytaty: Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu. -Antoine Rivarol
biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
Antoine Rivarol Cytaty: Młodzi mężczyźni są wobec kobiet zawstydzonymi bogaczami, a starcy - bezczelnymi żebrakami. -Antoine Rivarol
młodzi-mężczyź-są-wobec-kobiet-zawstydzonymi-bogaczami-a-starcy-bezczelnymi-żebrakami
Antoine Rivarol Cytaty: Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy, gdy władza upada, upadają także prawa. -Antoine Rivarol
prawa-są-dobrami-które-zasadzają-ę-na-władzy-gdy-władza-upada-upadają-także-prawa
Antoine Rivarol Cytaty: Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności i osoby: oto prawdziwa wolność społeczna. -Antoine Rivarol
doskonałe-bezpieczeństwo-i-nietykalność-własnoś-i-osoby-oto-prawdziwa-wolność-społeczna
Antoine Rivarol Cytaty: Polityka jest jak podanie o legendarnym sfinksie; pożera wszystkich, którzy nie potrafią rozwiązać jej zagadek. -Antoine Rivarol
polityka-jest-jak-podanie-o-legendarnym-sfinksie-pożera-wszystkich-którzy-nie-potrafią-rozwiązać-jej-zagadek
Antoine Rivarol Cytaty: Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine de Rivarol
nadzieja-pożyczka-której-udziela-nam-szczęście
Antoine Rivarol Cytaty: Wojna jest sądem królów; zwycięstwa są jej wyrokami. -Antoine Rivarol
wojna-jest-sądem-królów-zwycięstwa-są-jej-wyrokami
Antoine Rivarol Cytaty: El gato no nos acaricia, se acaricia contra nosotros. -Rivarol
el-gato-no-nos-acaricia-se-acaricia-contra-nosotros
Antoine Rivarol Cytaty: Hay personas que de sus riquezas no tienen más que el miedo a perderlas. -Rivarol
hay-personas-de-sus-riquezas-no-tienen-más-el-miedo-a-perderlas
Antoine Rivarol Cytaty: Dla ministra finansów najbardziej miękką pościelą jest twarda waluta. -Antoine Pinay
dla-ministra-finansów-najbardziej-miękką-pościelą-jest-twarda-waluta
Antoine Rivarol Cytaty: Nadzieja to pożyczka, którą udziela nam szczęście. -Antoine Rivard
nadzieja-to pożyczka-którą-udziela-nam-szczęście
Antoine Rivarol Cytaty: Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. -Antoine de Levis
mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
Antoine Rivarol Cytaty: Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie
jeśli-ktoś-kocha-kwiat-który-jest-jedyny-na-milionach-i-milionach-planet-to-mu-wystarcza-do-szczęścia-patrzenie-na-gwiazdy-i-mówi-sobie-gdzieś
Antoine Rivarol Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave
oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
Antoine Rivarol Cytaty: Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro? -Antoine De Saint - Exupery
Antoine Rivarol Cytaty: Czas nie jest klepsydrą, która przesypuje piasek, lecz żniwiarzem, który więzi snop. -Antoine De Saint - Exupery
czas-nie-jest-klepsydrą-która-przesypuje-piasek-lecz-żniwiarzem-który-więzi-snop